Matka- ja yöpymiskustannukset, muuttokustannukset ja matka-avustus

Työ- ja elinkeinotoimisto voi korvata työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia.

Työnhakumatkojen korvaukset

Jos olet työtön työnhakija, TE-toimisto voi korvata työnhakuusi liittyviä matka- ja yöpymiskustannuksia. Edellytyksenä on, että korvaus katsotaan työllistymisesi ja työvoiman saatavuuden kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Matka- ja yöpymiskustannusten korvausta voi saada matkoista työhaastatteluun tai työsopimuksen tekoon Suomen alueella, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Muuttokustannusten korvaaminen

Voit saada muuttokustannusten korvausta, jos olet työtön, irtisanottu tai määräaikaisesta työsuhteesta työttömäksi jäävä työnhakija. Korvausta saa kustannuksista, jotka aiheutuvat asuinirtaimiston muutosta työssäkäyntialueen ulkopuolelle uudelle työpaikkakunnalle Suomessa.

Muuttokustannusten korvauksen edellytyksenä on, että

 • korvaus katsotaan työllistymisesi ja työvoiman saatavuuden kannalta tarkoituksenmukaiseksi
 • työ kestää vähintään kuusi kuukautta ja työaika on vähintään 18 tuntia viikossa
 • muutto on tapahtunut kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Muuttokustannusten korvausta saa korkeintaan 700 euroa toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Muuttokustannusten korvausta ei makseta, jos saat muuta korvausta muutosta aiheutuvista kustannuksista tai matka-avustuksena maksettavaa työmarkkinatukea.

Kustannusten korvaukset matkoista TE-palveluihin

Jos olet työtön, TE-toimisto voi korvata matka- ja yöpymiskustannuksia matkasta

 • työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen
 • oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen
 • työnantajan luo, jonka kanssa sovit työkokeilusta
 • oppilaitokseen, jonka kanssa sovit koulutuskokeilusta
 • asiantuntija-arviointiin
 • TE-toimistoon, jossa laadit tai tarkastat työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman tai saat henkilökohtaista ammatinvalinta- ja uraohjausta ja tarvitset vamman tai sairauden vuoksi kuljetuspalvelua.

Matkakustannusten korvausmäärä

Matkakorvauksen määrä perustuu matkan kilometreihin kerrottuna 0,21 eurolla. Korvauksen saa 9 euroa ylittävältä osalta.

Yöpymiskustannusten korvaus perustuu aiheutuneisiin kustannuksiin. Korvaus voi olla enintään 80 euroa vuorokaudessa.

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Hae työ- ja elinkeinotoimistosta

 • matka- ja yöpymiskustannuksien korvausta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä
 • muuttokustannusten korvausta kuukauden kuluessa muutosta.

Jos haet korvausta yöpymis- tai muuttokustannuksista, liitä hakemukseen tositteet aiheutuneista kuluista.

TE-toimisto voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona.

Korvaushakemus matka- ja yöpymiskustannuksille sekä muuttokustannuksille (TEM611)

Matka-avustus työmarkkinatukeen oikeutetuille

Jos olet oikeutettu työmarkkinatukeen, voit saada matka-avustusta, jos työpaikka on löytynyt oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Kela voi maksaa matka-avustusta TE-toimiston harkinnan perusteella enintään neljä kuukautta työsuhteen aikana. Työn on kestettävä vähintään kaksi kuukautta ja työajan on oltava yli 80 % alan normaalista työajasta.

Matka-avustusta ei myönnetä sellaisen työsuhteen perusteella, jonka palkkauskustannuksiin työnantajalle on myönnetty palkkatukea.

Matka-avustuksen voi saada, jos työn vastaanotto aiheuttaa sinulle huomattavia kustannuksia. Kysy TE-toimistosta tarkempia tietoja korvauksen edellytyksistä.

Avustusta on haettava hyvissä ajoin ennen kuin työ alkaa.

Hakemus matka-avustukselle (TEM619)

Takaisin