Muutosturva-asiantuntijat TE-toimistoissa / Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid TE-byråerna

Uusimaa / Nyland
Uudenmaan TE-toimisto
PL 1003, 00521 HELSINKI
puh. 0295 040 000

TIINA LOUHELAINEN
puh. 0295 040 463
tiina.louhelainen@te-toimisto.fi

PÄIVI LAAKSO
puh. 0295 040401
paivi.laakso@te-toimisto.fi

MARJAANA METSO
puh. 0295 040 513
marjaana.metso@te-toimisto.fi

MERJA LAPPETELÄINEN
puh. 0295 040 424
merja.lappetelainen@te-toimisto.fi

TARU RAAPPANA
puh. 0295 040 653
taru.raappana@te-toimisto.fi

JAANA KORPELA
puh. 0295 040 151
jaana.korpela@te-toimisto.fi

SUVI LINDFORS
puh. 0295 040 454
suvi.lindffors@te-toimisto.fi

Varsinais-Suomi / Egentliga Finland
Turku
Linnankatu 50
20100 TURKU
puh. 0295 044 500

ANNAMARI SARÉN-KOIVU
puh. 0295 044 765
annamari.saren-koivu@te-toimisto.fi

HELI RANTAKARE
puh. 0295 044 735
heli.rantakare@te-toimisto.fi

Satakunta / Satakunta
Pori
Teljänkatu 5
PL 61, 28101 PORI
puh. 0295 045 000

JURI RAIKKERUS
puh. 029 504 5136
juri.raikkerus@te-toimisto.fi

Häme / Tavastland
Lahti
Kauppakatu 11
PL 84, 15141 LAHTI
puh. 0295 041 500

EIJA-LIISA KALLIOINEN
puh: 0295 041 592
eija.kallioinen@te-toimisto.fi

MARJA SALMI
puh: 0295 041 734
marja-riitta.salmi@te-toimisto.fi

Pirkanmaa / Birkaland
Tampere
Pellavatehtaankatu 25
PL 587, 33100 TAMPERE
puh. 0295 045 500

TUULI HUMINA
puh. 0295 045 515
tuuli.humina@te-toimisto.fi

HANNU JÄRVELIN
puh. 0295 045 591
hannu.jarvelin@te-toimisto.fi

ANNE LINNAKARI
PUh. 0295 045 656
anne.linnakari@te-toimisto.fi

MARITA SALONEN
puh. 0295 045 752
marita.salonen@te-toimisto.fi

Kaakkois-Suomi / Sydöstra Finland
Kouvola
Hallituskatu 7
45100 KOUVOLA
puh. 0295 042 000

MARJUKKA MATIKKA
puh. 0295 042 137
marjukka.matikka@te-toimisto.fi

LEENA-MARIA KYYHKYNEN
puh. 0295 042 264
leena-maria.kyyhkynen@te-toimisto.fi

Etelä-Savo / Södra Savolax
Mikkeli
Porrassalmenkatu 29
PL 74, 50101 MIKKELI
puh. 0295 044 000

EIJA ELLONEN
puh. 0295 044 034
eija.ellonen@te-toimisto.fi

Pohjois-Savo / Norra Savolax
Kuopio
Pohjois-Savon TE-toimisto
PL 2000, 70101 KUOPIO
puh. 0295 043 500

HANNELE KANKKUNEN
puh. 0295 043 579
hannele.kankkunen@te-toimisto.fi

MIRJA VARTIAINEN
puh. 0295 043 709
mirja.vartiainen@te-toimisto.fi


KATJA PEKKALA
puh. 0295 043 658
katja.pekkala@te-toimisto.fi

LIISA KÄMÄRÄINEN
puh. 0295 043 609
liisa.kamarainen@te-toimisto.fi

Pohjois-Karjala / Norra Karelen
Joensuu
Torikatu 36 A (4. krs),
PL 93, 80101 JOENSUU
puh. 0295 043 000

MARJA SAVOLAINEN
puh. 0295 043 147
marja.savolainen@te-toimisto.fi

TIINA KÖNGÄS-SIIRA
puh. 0295 043 003
tiina.kongas-siira@te-toimisto.fi

Keski-Suomi / Mellersta Finland
Jyväskylä
Vapaudenkatu 55
PL 400, 40101 Jyväskylä
puh. 0295 046 000

JAAKKO ROUTAVAARA
puh. 0295 046 180
jaakko.routavaara@te-toimisto.fi

Etelä-Pojanmaa / Södra Österbotten
Seinäjoki
Valtionkatu 1
60100 SEINÄJOKI
puh. 0295 046 500

ELINA NURMELA
puh. 0295 046 601
elina.nurmela@te-toimisto.fi

Pohjanmaa / Österbotten
Pohjanmaan TE-toimisto
Kokkolan toimipaikka
Rantakatu 3
67100 Kokkola
puh. 0295 056 000

ANNE MÄKIPEURA
puh: 0295 056 120
anne.makipeura@te-toimisto.fi

Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotten
Oulu
Torikatu 34-40
90100 OULU
puh. 0295 056 500

JAANA HAAPEA
puh. 0295 056 554
jaana.haapea@te-toimisto.fi

Kainuu / Kajanaland
Kajaani
Lönnrotinkatu 2 C
PL 70, 87101 KAJAANI
puh. 0295 039 000

HEIKKI ROMPPAINEN
puh: 0295 039 094
heikki.romppainen@te-toimisto.fi

Lappi / Lappland
Rovaniemi
Valtakatu 16
96200 ROVANIEMI
puh. 0295 039 500

KATJA SUOPAJÄRVI
puh: 0295 039 669
katja.suopajarvi@te-toimisto.fi

Työlinja / Muutosturvaneuvonta
Porrassalmenkatu 29
50100 Mikkeli
puh. 0295 020 700

SARI JÄMSÄ
TEIJA KOSKIVIRTA
tyolinja@te-toimisto.fi

 

Takaisin