Ammattibarometri: Korona vähensi työvoimapulaa potevia ammatteja

18.9.2020

Työvoimapulan osalta koronan vaikutukset ammateissa ovat ilmeisiä, kun taas työvoiman ylitarjonnan tilanteessa ei ole tapahtunut yhtä äkillistä muutosta.

Työvoimapula-ammatit

Valtakunnallisesti työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tänä syksynä yhteensä 31 ammattia. Keväällä ennen koronavaikutuksia pula-ammatteja oli selvästi enemmän, 60.

Eniten pulaa työvoimasta

  1. Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat
  2. Sosiaalityön erityisasiantuntijat
  3. Puheterapeutit
  4. Yleislääkärit
  5. Lastentarhanopettajat

Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön ammateissa. Näiden ammattien osuus pula-ammattien top-listalla on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Sairaanhoitajat ja sosiaalityön erityisasiantuntijat ovat olleet jo korona-aikaa edeltäneissä arvioissa ammatteja, joissa on suurta pulaa työvoimasta usealla eri alueella Suomessa.

Pula-ammattien kärkipäähän ovat nousseet nyt myös sovellusohjelmoijat ja -suunnittelijat. Uusina ammatteina top 15 -listalle ovat nousseet terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateista bioanalyytikot ja kodinhoitajat.

Ylitarjonta-ammatit

Ylitarjonta-ammatteja on nyt 34. Ylitarjonta-ammattien määrä on kasvanut viime keväästä, mutta niiden määrä alkoi kasvaa jo ennen koronaa.

Eniten ylitarjontaa työvoimasta

  1. Yleissihteerit
  2. Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
  3. Vaatturi, pukuompelijat, turkkurit, ym.
  4. Matkatoimistovirkailijat
  5. Graafiset ja multimediasuunnittelijat

Työvoiman ylitarjonta-ammattien top-listalla muutokset ovat olleet vähäisempiä kuin pula-ammateissa. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteerin ammatissa. 

Ylitarjonnan top 15 -listalle ovat nousseet matkatoimistovirkailijat, hotellin vastaanottovirkailijat sekä elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat. Ylitarjonta-alojen kärjessä on yhä paljon luovan työn ammatteja. Matkailuun kytkeytyviä ammatteja on noussut ylitarjonta-ammattien kärkipäähän koronatilanteen edetessä.

Miten ja miksi ammattibarometri tehdään?

Yllä olevat tiedot ilmenevät työ- ja elinkenoministeriön 18.9.2020 julkaisemasta ammattibarometrista, joka perustuu TE-toimistojen näkemykseen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Tämänkertainen arviointi on tehty elo–syyskuussa 2020.

TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. TE-toimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin.

Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista sekä edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2021.

Lue lisää:

TEM:n tiedote 18.9.2020: Ammattibarometri: Korona vähensi työvoimapulaa potevia ammatteja, ylitarjonta-ammateissa muutoksen suunta pysyi ennallaan (tem.fi)

ammattibarometri.fi