TE-palveluja tehostetaan henkilöstöä ja ostopalveluja lisäämällä

8.12.2016

TE-toimistoihin palkataan lisää henkilöstöä työnhakijoiden tihennettyjen haastattelujen käynnistämiseksi vuoden 2017 alussa. Samalla laajennetaan ostopalvelujen käyttöä. Tavoitteena on:

  • työttömien nopea työllistyminen,
  • pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy,
  • avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen ja
  • asiakaslähtöisyyden lisääminen.

Hallitus myönsi vuoden 2017 talousarvioesityksessä TE-palvelujen tehostamiseen ja työnhakijoiden haastattelujen järjestämiseen 17 miljoonan euron määrärahan. Siitä 10 miljoonaa euroa kohdennetaan TE-toimistojen henkilöstön palkkaamiseen, 5 miljoonaa euroa tulosperusteisten ostopalvelujen hankintaan sekä 2 miljoonaa euroa tietojärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi ministeriö osoittaa myöhemmin ostopalvelujen hankintaa varten 5 miljoonan euron lisämäärärahan.

Henkilöstön palkkaukseen osoitettu 10 miljoonaa euroa vastaa 200 henkilötyövuotta. Henkilöstön palkkaaminen mahdollistaa työnhakijoiden haastattelujen nopean käynnistymisen vuoden 2017 alussa.

TE-toimisto voi järjestää henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Lisäksi haastattelut voidaan toteuttaa nuorten palvelupisteissä Ohjaamoissa, joissa on TE-palveluiden virkailijoita sekä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa kunnan järjestämänä.

Ostopalveluja käytetään nykyistä laajemmin haastattelujen toteuttamisen tukemiseen ja palvelujen tuottamiseen. Ulkoisilta palvelutuottajilta hankitaan ensisijaisesti palveluja, jotka tähtäävät työllistämiseen tulosperusteisesti. Hankinnat suunnitellaan ja kilpailutetaan valtakunnallisesti ELY-keskusten toimesta.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti syksyn 2016 budjettiriihessä tehostaa työvoimapalveluja ja lisätä yksityisten palveluntuottajien käyttöä TE-palveluissa. Hallitus antoi 20.10.2016 esityksen työnhakijoiden haastattelujen järjestämisestä kolmen kuukauden välein.