Työllistymissuunnitelma

Tarvitsemasi palvelut ja sovitut tehtävät kirjataan suunnitelmaksi, jossa sovitaan työnhakusi tavoitteista, miten edistät itse työllistymistäsi, mitä palveluja tarvitset ja miten asioit jatkossa TE-toimiston kanssa. Kerrot joko Oma asiointi -palvelussa tai tulevien haastattelujen yhteydessä, miten suunnitelmasi on toteutunut.  

Jos työttömyytesi jatkuu, haastattelemme sinut kolmen kuukauden välein tarkistaaksemme suunnitelmasi. TE-toimisto voi järjestää henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Lisäksi haastattelut voidaan toteuttaa nuorten palvelupisteissä Ohjaamoissa, joissa on TE-palveluiden virkailijoita sekä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa kunnan järjestämänä.

Tilanteesi mukaan suunnitelma on

työllistymissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa

aktivointisuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan ja kunnan virkailijan kanssa

kotoutumissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Suunnitelma työnhakusi tueksi voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

Verkossa
- Sinut ohjataan Oma asiointi -palvelussa tehdyn palvelutarpeen arvioinnin jälkeen hyväksymään ehdotettu suunnitelma tai laatimaan oma suunnitelmaehdotus TE-toimistolle.  
TAI  
- Sovimme kanssasi, että laadit itse tai palveluntuottajan avustuksella Oma asiointi -palvelussa oman suunnitelmaehdotuksesi TE-toimistolle.

Toimi Oma asiointi -palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos et hyväksy ehdotettua suunnitelmaa tai laadi omaa suunnitelmaehdotustasi TE-toimistolle määräaikaan mennessä, työnhakusi katkeaa.

TE-toimistossa
- TE-toimisto järjestää sinulle henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Haastattelussa TE-toimiston asiantuntija tai palveluntuottaja keskustelee kanssasi työnhakutoiveistasi ja osaamisestasi.

Suunnitelmassa sovittavat tehtävät

Valitset seuraavista tehtävistä ja palveluista ne, jotka auttavat sinua työllistymään mahdollisimman nopeasti.

Luen verkkosivulta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.  

Julkaisen CV:ni CV-netissä tai muissa osaamisprofiileissa ja pidän sen voimassa työnhakijana oloajan.  

Tilaan itselleni Avoimet työpaikat -hakupalvelun Työpaikkavahdin ja pidän tilaukseni voimassa työnhakijana oloajan.

Avoimet työpaikat -palvelun Paikkavahti lähettää sähköpostiisi ilmoitukset hakuehtojasi vastaavista työpaikoista.

Haen aktiivisesti työpaikkoja eri työnhakukanavia apuna käyttäen sekä osallistun TE-palvelujen järjestämiin soveltuviin rekrytointitilaisuuksiin.

Julkaisen CV:ni EURES-verkkosivuilla ja haen aktiivisesti työpaikkoja Euroopasta eri työnhakukanavia käyttäen.

Hakeudun työnhakuvalmennukseen työnhakutaitojeni parantamiseksi.

Tutustun verkossa yrityksen perustamiseen tai osallistun tilaisuuteen, jossa aihetta käsitellään.

Laadin toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman päätoimista yrittäjyyttä varten.

Selvitän yritystoiminnan rahoittamisen mahdollisuudet ja haen tarvittaessa starttirahaa turvatakseni toimeentuloni.

Arvioin työllistymiseni edellytyksiä verkkotyökalun avulla.

Selvitän ammatillisia vaihtoehtojani ammatinvalinnan verkkotyökalun tai verkkosivuston avulla.

Hankin tietoa koulutusmahdollisuuksista Suomesta tai muualta Euroopasta.

Hakeudun osaamiseni ja ammattitaitoni kartoitukseen.

Arvioin ja selvitän ammatillisia mahdollisuuksiani sekä soveltuvaa koulutus- tai työuraa asiantuntijan kanssa.

TE-toimisto voi hankkia asiantuntija-arviointeja henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitaidon, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta- ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Suunnittelen soveltuvaa koulutus- ja työuraa ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologin kanssa.

TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauksessa voit keskustella asiantuntijan kanssa osaamisesi kehittämisestä, miten hakeudut työhön tai koulutukseen, opintojen sisällöistä, ammateista ja ammattialoista ja opintojen rahoitusvaihtoehdoista.

Hakeudun uravalmennukseen ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseksi, koulutukseen hakeutumiseksi tai työelämävalmiuksien kehittämiseksi.

Uravalmennus

Hakeudun koulutuskokeiluun oppilaitoksessa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi.

Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin voit arvioida koulutussuunnitelmaasi ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilussa voit keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voit myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää.

Hakeudun työkokeiluun työpaikalla ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojeni selvittämiseksi tai työmarkkinoille paluun tukemiseksi.

Haen työvoimakoulutukseen ja tilaan tarvittaessa sähköpostiini Koulutusvahdilla viestejä alkavista koulutuksista.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Haussa oleva työvoimakoulutus

Hakeudun oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus

Haen omaehtoisiin opintoihin parantaakseni ammattitaitoani, mahdollisuuttani saada työtä tai säilyttääkseni työpaikkani.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Tarvitsen TE-toimiston palvelujen lisäksi esim. terveydentilan, kuntoutuksen tai eläkemahdollisuuksien selvittämistä.

Kunnan järjestämässä työttömien terveystarkastuksessa voit saada uutta tietoa terveydestäsi ja työ- ja toimintakyvystäsi, terveysneuvontaa sekä esimerkiksi hoitoa pitkäaikaissairauteen, jolla ei ole suoraan vaikutusta työkykyysi.

Eläke

Tapaan työhönvalmentajani sovitusti saadakseni tukea työllistymiseeni.

Työhönvalmentaja

Asioin sovitusti työllistymistäni edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP).

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Hakeudun kuntouttavaan työtoimintaan elämänhallintani ja työllistymiseni parantamiseksi.

Kuntouttava työtoiminta - kunta tukee työllistymistäsi

Hakeudun työnantajan irtisanomistilanteissa järjestämään uudelleensijoittumisvalmennukseen.

Uudelleensijoittumisvalmennus on työnantajan järjestämää valmennusta irtisanomistilanteissa.

Lisäksi TE-toimiston asiantuntija voi sopia kanssasi muista tehtävistä, jotka kirjataan suunnitelmaasi.