Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä lähes ennallaan

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2012 lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 246 100, mikä on vain 1 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 29 600 eli 1 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaiden työttömyys lisääntyi 600:lla, yhteensä luku oli 97 200.

Pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuussa 1 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 58 700, 

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuun 2012 Työllisyyskatsauksesta.

Uusia avoimia työpaikkoja aiempaa vähemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin maaliskuun aikana 54 400 eli 5 800 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuussa avoinna 114 600 työpaikkaa, mikä on 2 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja oli maaliskuun lopussa 115 000, mikä on 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työharjoittelu ja omaehtoinen opiskelu.

Lomautukset lisääntyivät maaliskuussa

Koko maassa oli lomautettuna maaliskuun lopussa arviolta 29 000 henkilöä, mikä on 3 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Ilmoitusten mukaan mahdollisesti 6 200 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa. Tämä on 3 300 enemmän kuin vuosi sitten. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli maaliskuussa 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,6 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa. 

Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 227 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,5 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.