Yrittäjien mielipiteitä tilaajavastuusta kartoitetaan - vastaa kyselyyn

Työministeri Lauri Ihalainen kutsuu yritykset, viranomaiset ja muut asiantuntijat kertomaan näkemyksensä tilaajavastuusta ja sopimuskumppanin luotettavuudesta. Osallistu keskusteluun tästä linkistä 5.10.2012 mennessä ja vaikuta tilaajavastuulain kokonaisuudistukseen.

Tilaajavastuulain toimivuuden ja muutostarpeiden kartoittaminen alkaa työ- ja elinkeinoministeriössä syksyllä 2012. Tehokas tilaajavastuu torjuu osaltaan harmaata taloutta. Tarkoitus on, että tilaajavastuu ei aiheuta yrityksille turhaa byrokratiaa tai hallinnollista taakkaa. Uudistamistyön pohjaksi kyselyllä selvitetään nyt yrittäjien ja muiden asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten sopimuskumppanin luotettavuutta olisi parasta arvioida. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä.

Tilaajavastuulaki vaatii työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjua harmaata taloutta.

Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat julkiselle taloudelle veromenetyksinä huomattavat vahingot. Harmaan talouden torjunta on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Johanna Lähde, TEM, puh. 050 384 3082
vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt, TEM, puh. 050 396 0199