Saamenkielinen aineisto

Huom! Sivulla voi olla vanhentunutta tietoa, koska vuodenvaihteen lakimuutosten päivitys sisältöön on vielä kesken.

Be-bálvalusat.fi –siiddut leat ollašuhtton suomagillii, ruoŧagillii ja eaŋgalsgillii.
Te-palvelut.fi -šiijđoh láá olášuttum suomâkielân, ruotâkielân já eŋgâlâškielân.
Te-palvelut.fi –seiddõs lij čõõđtum lääʹddǩiõlle, ruõššǩiõʹlle da eŋŋlõsǩiõʹlle.
Te-palvelut.fi -sivusto on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

- - - - - 

Dál  čuovvovaš BE-bálvalusaid dieđihančállosat leat fidnemis sámegillii:
Táál čuávuviih TE-palvâlusâi tieđettemčáluseh láá finnimnáál sämikielân:
Tän pooddâst pueʹtti TE-kääzzkõõzzi brosyyr liâ vuäǯǯamnalla säämas:
Tällä hetkellä seuraavat TE-palveluiden esitteet on saatavana saameksi:

Sizz tuâjj-jieʹllma, pdf (Kiinni työelämään, kolttasaame)

Kiddâ pargoelimân, pdf (Kiinni työelämään, inarinsaame)

Gitta bargoeallimii, pdf (Kiinni työelämään, pohjoissaame)

- - - - - 

BE-doaimmahaga sámegielat áššiiddikšunrávvagat:
TE-toimâttuv sämikielâliih ášástâllâmravvuuh:
TE-konttâr sääʹmǩiõllsaž äʹššeemvuäʹppõõzz liâ:
TE-toimiston saamenkieliset asiointiohjeet:

Earániid dikšun Lappi BE-doaimmahagas

Ä´ššumuš Lappi TJ – konttrest 

Ášástâllâm Laapi PI-toimâttuvvâst

- - - - - 

Kela:

Kela > Other languages 

Kela > Bargguhisvuohta - Bargguhisvuođaáigge doarjagat - Oanehaččat ja čielgasit (Työttömyys, esite)

- - - - - 

Dán siiddus leat liŋkkat eiseválddiid sámegielat skoviid siidduide. Listtus čáhehuvvojit liŋkkat dušše daid eiseválddiid siidduide, geat buvttadit áššiid dikšun bálvalusaid ja skoviid Suomi.fi. Jorgalusat leat davvisámegillii.

Tällä sivulla esitetään linkkejä viranomaisten saamenkielisiä lomakkeita käsittäville sivuille. Listassa näytetään linkkejä vain niiden viranomaisten sivuille, jotka tuottavat asiointipalveluita ja lomakkeita Suomi.fihin. Käännökset on tehty pohjoissaameksi.

Sámegielat skovit - Saamenkielisiä lomakkeita