Usein kysyttyä aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Tältä sivulta löydät aktiivimallista useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Sosiaali- ja terveysministeriön sivuille on koottu kattavampi kysymys-vastauspaketti:

Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista (stm.fi) 

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömänä työnhakijana sinun on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää (noin kolme kuukautta). Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, työttömyysetuutesi pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä omavastuupäivää kuukaudessa.

Mikä on TE-toimiston tehtävä aktiivimallissa?

TE-toimiston tehtävät eivät ole muuttuneet aktiivimallin myötä. TE-toimisto ei osallistu aktiivimallin seurantaan.

TE-toimistolta saat tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja siitä, miten tällaiseen palveluun on mahdollista päästä. TE-toimisto tekee kanssasi palvelutarpeen arvioinnin, jossa määritellään tarpeesi työllistymistä edistäviin palveluihin. Joissakin palveluissa TE-toimisto päättää yksin siitä, voitko osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai saada sen perusteella työttömyysturvaa. Palvelutarpeesi lisäksi julkisen työvoima- ja yrityspalvelun tarjoamista rajaavat TE-toimiston työvoimapoliittinen harkinta sekä käytettävissä olevat määrärahat.

TE-toimistolta saat myös tietoa muista sen järjestämistä työllistymistä edistävistä palveluista ja toimista. Lisätietoa löydät täältä: 

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela tai oma työttömyyskassasi seuraa työmarkkinatukea tai perus-/ansiopäivärahaa koskevassa hakemuksessa antamiesi tietojen perusteella sitä, täyttyvätkö aktiivimallin ehdot kohdallasi.

Mitä minun käytännössä on tehtävä, jotta työttömyysetuuteni säilyisi ennallaan?

Säilyttääksesi työttömyysetuuden ennallaan työttömänä työnhakijana sinun on tarkastelujakson aikana joko

  • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (Palkan on oltava TES:n mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, niin tarkemmat tiedot vaadittavasta vähimmäispalkasta saat työttömyysetuuden maksajaltasi.)
  • ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa) TAI
  • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Lue tarkemmat määrittelyt maksajien sivuilta: 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 

Keitä aktiivimalli koskee?

Aktiivimalli koskee suurinta osaa työnhakijoista. Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka

  • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • työskentelee omais- tai perhehoitajana
  • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä

Ilmoita etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä.

Lue tarkemmat määrittelyt maksajien sivuilta: 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 

Tuleeko aktiivimalli voimaan takautuvasti?

Ei tule. Aktiivisuuttasi työttömänä työnhakijana ei seurata lainkaan vuoden 2017 puolella. Seuranta alkaa 1.1.2018 ja ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista mahdollisesti koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Voiko työttömyysetuus pienentyä aina uudella 4,65 prosentilla uuden tarkastelujakson myötä?

Ei voi. Työttömyysetuus ei voi pienentyä enempää kuin 4,65 prosenttia normaalitasosta. Tämän jälkeen työttömyysetuus joko pysyy samana tai nousee ennalleen normaalille tasolle seuraavilla tarkastelujaksoilla.

Kenelle minun pitää aktiivisuuteni osoittaa?

Aktiivisuutta seuraa työttömyysetuuden maksaja, eli Kela (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) tai työttömyyskassa (ansiosidonnainen päiväraha). TE-toimisto ei tee tätä seurantaa. Tarkempia tietoja aktiivisuuden osoittamisesta ja seurannasta saat omalta työttömyysetuuden maksajaltasi. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 

Miten voin etsiä työpaikkoja TE-toimiston kautta?

Kaikki nettisivuillamme ilmoitetut avoimet työpaikat: 

Avoimet työpaikat 

Mitkä palvelut aktiivimallissa luetaan työllistymistä edistäviin palveluihin?

Työllistymstä edistäviin palveluihin luetaan työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

Aktiivimallissa aktiivisuusedellytystä täyttää myös muunlainen TE-toimiston järjestämä työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi työhönvalmennus, ura- ja ammatinvalinnanohjaus sekä osa TE-toimistojen paikallisista ostopalveluista. Myös rekrytointikokeilu voi täyttää aktiivisuusedellytyksen. Aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioi työttömyysetuuden maksaja, eli Kela tai työttömyyskassa. TE-toimisto ei arvioi aktiivisuutta.

Jos en löydä työpaikkaa, miten voin hakeutua työllistymistä edistäviin palveluihin?

Tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta löydät kustakin palvelusta kertovalta sivulta. 

Mitä tapahtuu, jos yrityksistä huolimatta en tarkastelujakson aikana löydä työtä tai pääse TE-toimiston palveluihin?

Tällöin työttömyysetuus pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän, eli noin kolmen kuukauden ajaksi. TE-toimiston palveluihin pääsyä arvioidaan aina palvelutarpeen mukaisesti, eli aktiivimallia koskeva laki ei tuo muutosta tähän. Keskustellaksesi oman työnhakutilanteesi edistämisestä voit myös jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelusi kautta tai soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluumme. 

Oma asiointi 
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu 

Pitääkö paikkansa, että omavastuuaika lyhenee nyt viiteen päivään?

Kyllä pitää. Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Lisätietoa

Lisätietoja aktiivimallista löytyy työttömyysetuuden maksajien sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 
Työttömyyskassojen yhteystiedot (tyj.fi) 
Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista (stm.fi) 
Työttömyysturvan aktiivimalli (stm.fi)