Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. Koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla.

Työ- ja elinkeinotoimisto neuvoo yrityksiä henkilöstön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Neuvonta voidaan järjestää myös tiedotustilaisuuksina työnantajan tiloissa. Tietoa annetaan muutosturvaan, työttömyysturvaan, työnhakuun yms. liittyvistä asioista. Neuvonta on maksutonta.

Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa yrityksille myös apua koulutuksen järjestämiseen sekä valmennusta irtisanottujen töihin pääsyn tueksi.

Ilmoitus irtisanotuista

Työnantajan tulee ilmoittaa TE-toimistoon irtisanottujen työsuhteen päättymisestä, jos irtisanottavia on vähintään kymmenen.
Lisätietoa:
Muutosturva työnantajan kannalta > Työnantajan velvollisuudet

Yhteishankintakoulutus

Työ- ja elinkeinopalvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta usein yhteistyössä työnantajien kanssa.

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
  • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

TE-toimisto auttaa työnantajia ja työntekijöitä tilanteissa, joissa työpaikalla tapahtuu muutoksia.