18-35-vuotiaan rekrytointi Eka EURES-työpaikkatuella

Eka EURES-työpaikan taloudellisen tuen avulla helpotetaan nuorten osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta.

Euroopan komission hanke auttaa työnantajia löytämään nuoria työntekijöitä toisesta EU-maasta ja nuoria saamaan töitä EU:n alueelta. Työntekijän tulee olla 18–35-vuotias.

Työnantajalle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin perusteella. Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä. Tuki on verotonta. 

Taloudellisen tuen edellytykset

 • Palkattavan työntekijän tulee olla 18–35-vuotias EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen, joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Islantiin
 • Työnantajan tulee tarjota vähintään
  - työhön perehdytystä
  - kielikoulutusta
  - apua paikkakunnalle asettautumiseen
 • Tukea saava työnantaja on:
  - henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä
  - laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan, Norjaan tai Islantiin
  - tekee nuoren kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset
  - tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikaistatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen.

Eka Eures hankkeita hallinnoivat Ruotsin, Italian, Saksan ja Ranskan työvoimaviranomaiset.

Huom.! Eka Eures –hankkeet ovat päättyneet. Ruotsin uusi hanke alkaa 2. helmikuuta 2019. Valitettavasti tukea ei ole mahdollista hakea tammikuun osalta.

Muista Eka Eures –projekteista tulossa tietoa myöhemmin.

Lisätietoa saat Eures-portaalista ja paikallisesti TE-toimiston EURES-asiantuntijalta.

Eures-portaali

Paikalliset TE-palvelut

Kyllä löytyy! -kampanjavideo EURES-palveluista