Eurooppalaisen rekrytoinnin tukipalvelut

TE-palvelut tarjoaa myös maksullisia tukipalveluja yrityksille, jotka rekrytoivat ulkomailta. Palvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koko Euroopan kattavan EURES-verkoston kanssa.

Koulutukset ja testauksen hankkii Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke (ESR) yhdessä TE-toimiston, asiakasyrityksen sekä kouluttajan kanssa. Työnantaja maksaa vain 30–50 % valmennusten ja koulutusten kokonaishinnasta. Loppuosuus on de minimis -tukea ja siitä vastaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) -hanke.

Lähtömaakoulutus

Lähtömaakoulutus on rekrytoinnin yhteydessä tarjottavaa suomen kielen ja kulttuurin koulutusta, joka alkaa jo rekrytoitavan työntekijän kotimaassa.

Lähtömaakoulutus nopeuttaa työn aloitusta Suomessa ja edesauttaa työntekijän sopeutumista ja asettautumista Suomeen.  

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet räätälöidään asiakasyrityksen ja koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Ammattitaidon testaus

Koulutus on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat rekrytoimassa työntekijöitä ulkomailta.

Ammattitaidon testaus on rekrytoinnin yhteydessä tehtävä ammattitaidon testaus, jolla varmistetaan jo rekrytoitavan kotimaassa hänen osaamisensa siinä tehtävässä, johon häntä ollaan rekrytoimassa.

Kysy lisää EURES-asiantuntijoilta

EURES-asiantuntijoiden yhteystiedot