Osaajan rekrytointi Reactivate 35+ -tuella

Reactivate-hankkeiden taloudellisen tuen avulla helpotetaan vähintään 35-vuotiaiden osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta.

Euroopan komission hanke auttaa työnantajia löytämään työntekijöitä toisesta EU-maasta ja työnhakijoita saamaan töitä EU:n alueelta. Työntekijän tulee olla vähintään 35-vuotias.

Työnantajalle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin perusteella. Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä. 

Taloudellisen tuen edellytykset

 • Palkattavan työntekijän tulee olla vähintään 35-vuotias EU:n kansalainen (ei Norja, Islanti, Sveitsi tai Liechtenstein), joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon (ei Norja, Islanti, Sveitsi tai Liechtenstein.
 • Palkattavan henkilön tulee olla työtön työnhakija tai osa-aikatyössä oleva työnhakija.
 • Työnantajan tulee tarjota vähintään
  - työhön perehdytystä
  - kielikoulutusta
  - apua paikkakunnalle asettautumiseen.
 • Tukea saava työnantaja on:
  - Henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä.
  - Laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan.
  - Tekee työnhakijan kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset. Tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen.

Reactivate-hankkeita on kolmella maalla: Italialla, Saksalla ja Puolalla. 

Italian hanke

Saksan hanke

Puolan hanke

Lisätietoa hankkeista löydät myös Eures-portaalista. Voit myös kysyä lisätietoa tuen hakemisesta TE-toimistosta tai Eures-asiantuntijoilta.

Eures-portaalista

Paikalliset TE-palvelut

Kyllä löytyy! -kampanjavideo EURES-palveluista