Työnantajan ilmoittamisvelvollisuus ulkomaisesta työvoimasta

Työnantajan tulee viivytyksettä toimittaa selvitys TE-toimistolle, kun työnantaja ottaa palvelukseensa muun kuin Euroopan unionin kansalaisen.

Tietojen toimittamisvelvollisuus on riippumaton oleskeluluvan tyypistä ja koskee myös viisumilla tai viisumivapaasti työskentelyä.

Selvityksessä pitää olla työsuhteen keskeiset ehdot ja vakuutus, että työehdot ovat työehtosopimuksen mukaiset.

Velvollisuuden noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen. Työnantaja voi toimittaa tiedot mihin tahansa TE-toimiston toimipaikkaan. Tiedot voi antaa vapaamuotoisesti tai kopiolla työsopimuksesta tai työlupahakemuksen liitelomakkeella.

  • Tiedot on annettava myös työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle – näille riittää ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus.
  • Työnantajan on säilytettävä tiedot ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä seuraavat neljä vuotta.
  • Työntekijän työskennellessä urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana velvollisuuksia sovelletaan Suomessa toimivaan pääurakoitsijaan tai työn pääteettäjään.