Palkkaa työntekijä, jolla on Duuni-kortti

 • Onko sinulla tarjolla työtehtäviä, mutta et ole vielä varma uuden työntekijän palkkaamisesta?
 • Suunnitteletko lisähenkilöstön palkkaamista?
 • Onko sinulla vaikeuksia löytää riittävän ammattitaitoista työntekijää?
 • Haluatko tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle mahdollisuuden päivittää osaamisensa työssä?

Palkkaa työnhakija, jolla on Duuni-kortti. Jos sinulla ei ole tiedossasi sopivaa henkilöä, kysy TE-toimistosta ehdokkaita.

TE-toimiston työnhakijoina on osaavia ammattilaisia, mutta myös sellaisia joiden ammattitaitoa voidaan parantaa ja saattaa ajan tasalle tekemällä työtä. 

Henkilö saattaa tarvita keskimääräistä enemmän perehdytystä ja opastusta työtehtävien tekemisessä – siksi maksetaan rahallista korvausta, palkkatukea. Tuki on enintään 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista.

Tietoa työnhakijalle: Työllisty Duuni-kortilla!

Mikä on Duuni-kortti?

TE-toimisto voi antaa Duuni-kortin 30 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle omatoimisen työnhaun tukemiseksi.

Duuni-kortti osoittaa työnantajalle, että TE-toimisto on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät. TE-toimisto ei voi myöntää palkkatukea, jos sille osoitetut työllisyysmäärärahat ovat loppuneet.

Palkkatuen hakeminen on helppoa

 • Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työn alkamista. 
 • Hae palkkatukea sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi-palvelussa tai lomakkeella. 
 • Hakemukseen ei tarvita liitteitä.
 • Tee työsopimus palkattavan henkilön kanssa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä. Palkkatukea ei voi myöntää, jos henkilö on aloittanut työt ennen kuin päätös on tehty. 
 • Jos palkkatuki myönnetään, hae tuen maksatusta ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus) jälkikäteen
 • Lisätiedot ja tarkat hakuohjeet löydät
  Palkkatuki-sivulta

Ota  tarvittaessa yhteyttä TE-toimistoon.