Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Starttirahaa voit saada, jos  

  • olet työtön työnhakija
  • et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa

  • päätoiminen yrittäjyys
  • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
  • mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • tarpeellisuus toimeentulon kannalta
  • yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty

Näin haet starttirahaa

Hae starttirahaa TE-toimistolta verkkopalvelussa tai työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella, jossa selvität muun muassa yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelman. Näihin löydät linkit oikealta.

Starttiraha muodostuu

  • perustuesta, joka on 32,66 euroa päivältä vuonna 2014
  • lisäosasta, jonka suuruus vaihtelee tapauksittain TE-toimiston harkinnan mukaan

Lisäosa on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä.

TE-toimisto päättää, myönnetäänkö hakijalle starttiraha. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Koulutusta yrittäjyyden alkuun

TE-toimistosta saat tietoa koulutuksista, jotka on suunnattu yrittäjäksi aikoville. Voit myös yhdistää joustavasti starttirahan ja yrittäjäkoulutuksen.

Voit esimerkiksi aloittaa koulutuksen samaan aikaan, jolloin saat starttirahaa. TE-toimisto järjestää työvoimakoulutuksena alkaville yrittäjille maksuttomia kursseja. Sopivaa koulutusta järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä monet oppilaitokset.

Starttirahaa koskevat säännökset ovat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja valtioneuvoston asetuksessa.

Oma Yritys-Suomi -palvelu verkossa

Oma Yritys-Suomi -palvelu kokoaa julkiset yrityspalvelut yhteen verkko-osoitteeseen. Palvelu sisältää tietoa, työkaluja, palveluhakemistoja ja sähköisiä asiointipalveluja sekä aloittavien että jo toimivien  yritysten tarpeisiin. Voit esimerkiksi tehdä liiketoimintasuunnitelmasi Oma Yritys-Suomi –palvelun työkaluilla ja hyödyntää näitä tietoja starttirahan hakemisessa.