Kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille

Kotoutumiskoulutus antaa aikuiselle maahanmuuttajalle paremmat mahdollisuudet osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan. Saadaksesi työttömyysetuutta sinun on osallistuttava alkukartoitukseen ja opiskeltava kotoutumiskoulutuksessa. Velvollisuus osallistua koulutukseen koskee sekä työvoimakoulutusta että työttömyysetuudella tuettua omaehtoista koulutusta.

Kotoutumiskoulutuksessa

  • oppii suomen tai ruotsin kieltä ja viestintätaitoja
  • omaksuu yhteiskunta- ja työelämätaitoja
  • saa henkilökohtaisen ammatillisen suunnitelman.

Maahanmuuttaja voi työvoimakoulutuksena opiskella myös peruskoulu- tai lukio-opintoja, jos opiskelu auttaa häntä pääsemään työelämään ja jatkokoulutukseen.

Kotoutumiskoulutus toteutuu Opetushallituksen määräysten mukaisesti.