Muutosturva irtisanomistilanteessa

Muutosturvan toimintamallista saat tukea ja apua, jos sinut irtisanotaan tai lomautetaan työstäsi. Pidä huolta oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi työsuhteen poikkeuksellisissa tilanteissa.

Muutosturva

 • lisää työntekijöiden turvaa muutostilanteissa
 • antaa tukea työnhakuun ja auttaa työllistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti
 • lisää mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin toimiin
 • parantaa ja ylläpitää työnhakijoiden ammattitaitoa.

TE-palvelut tarjoavat muutosturvatilanteissa muun muassa

 • infotilaisuuksia työntekijöille
 • työnhakupalveluita ja työnvälitystä
 • työvoimakoulutusta
 • työkokeilua
 • neuvontaa yrittäjyydestä ja tukea uudelle yrittäjälle
 • muita palveluita, jotka kehittävät ammatillisia valmiuksia.

Lisäksi työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta voidaan tukea muun muassa työnhakumatkoista aiheutuvien kustannusten ja muuttokustannusten korvaamisen avulla.

Irtisanotun oikeudet

Irtisanomisaikana olet oikeutettu palkalliseen vapaaseen, kun haet töitä, osallistut työllistymissuunnitelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin.

Vapaan pituus, 5–20 päivää, määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan. Se ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa yritykselle. Ilmoita vapaasta työnantajalle välittömästi, kun voit.

Irtisanottuna olet oikeutettu henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan, jonka teet yhdessä TE-toimiston kanssa.

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan

 • omatoimisesta työnhausta ja sen tukemisesta
 • toimenpiteistä, jotka parhaiten edistävät sitä, että löydät uuden työpaikan pikaisesti ja pysyvästi.

Voit saada työttömyyspäivärahan korotusosaa tai korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävien palvelujen osallistumisen ajalta, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa.

Työnantajalla on velvollisuus

 • ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon, että irtisanottujen työsuhteet ovat päättyneet
 • tiedottaa työntekijöille heidän oikeudestaan työllistymisohjelmaan.

Kun irtisanottuja on vähintään kymmenen, työnantaja tekee henkilöstön kanssa toimintasuunnitelman. Kun irtisanottuja on alle kymmenen, työnantaja kertoo, miten irtisanomisajan tukipalvelut toimivat.

Kysy lisää muutosturvaneuvonnasta

Valtakunnallinen Työlinjan muutosturvaneuvonta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse. Linkit neuvontaan ja lisätietoihin löydät oikeasta palstasta.