Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa sinulle työtä, koulutusta ja TE-palveluja eli työ- ja elinkeinopalveluja. Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Oikeutesi työttömänä työnhakijana

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on oikeus

 • TE-toimiston tarjoamiin TE-palveluihin
 • työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset
 • saada apua työllistymiseen.

Teet yhteistyössä TE-toimiston asiantuntijan kanssa kahden viikon kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta suunnitelman, johon kirjataan työnhaun tavoitteesi ja tehtävät, joiden avulla pääset tavoitteeseesi. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan kolmen kuukauden välein TE-toimiston asiantuntijan kanssa sopimallasi tavalla. Oma asiointi -palvelussa ilmoitat helpoiten sovittujen tehtävien toteutumisesta.

Tilanteesi mukaan suunnitelma on

 • työllistymissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa
 • aktivointisuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan ja kunnan virkailijan kanssa
 • kotoutumissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa.
 • monialainen työllistymissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan ja kunnan virkailijan sekä tarvittaessa Kelan virkailijan kanssa.

Työttömyysetuuteen liittyvät velvollisuudet


Jos haet tai saat työttömyysetuutta, sinun pitää hakea kokoaikatyötä. Sen lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista:

 • Ole TE-toimiston tavoitettavissa – pidä yhteystietosi ajan tasalla.
 • Ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa. TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa yhteydenotostasi.
 • Ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa. TE-toimiston tarjoamat työvoimakoulutukset velvoittavat, että haet koulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi.
 • Osallistu haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.
 • Hakeudu ja osallistu kaikkiin suunnitelmassa sovittuihin tai TE-toimiston muuten tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Pidä työnhakusi voimassa – se on työttömyysetuuden ehdoton edellytys. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana sekä noudatat TE-toimiston sinulle antamia ohjeita.

Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi, oikeutesi työttömyysetuuteen katkeaa määräajaksi eli saatat menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi.

Jos saat työttömyysetuutta, voit

 • opiskella sivutoimisesti
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä
 • tehdä osa-aikatyötä
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä tai työskennellä lyhytkestoisesti toimeksiantosuhteessa.

TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti opiskelun tai yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden sekä oikeutesi työttömyysetuuteen.