Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Työttömällä työnhakijalla tarkoitetaan ilman työtä olevien työnhakijoiden lisäksi lomautettuja, lyhennetyllä työviikolla olevia ja työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita.

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä, koulutusta ja TE-palveluja eli työ- ja elinkeinopalveluja. Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Oikeutesi työttömänä työnhakijana

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on oikeus

 • TE-toimiston tarjoamiin TE-palveluihin
 • työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset
 • saada apua työllistymiseen.

Teet yhteistyössä TE-toimiston kanssa suunnitelman, johon kirjataan työnhaun tavoitteesi ja tehtävät, joiden avulla pääset tavoitteeseesi. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan kolmen kuukauden välein TE-toimiston asiantuntijan kanssa sopimallasi tavalla.  

Jos saat työttömyysetuutta, voit

 • opiskella sivutoimisesti
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä
 • tehdä osa-aikatyötä
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä tai työskennellä lyhytkestoisesti toimeksiantosuhteessa.

TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti opiskelun tai yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden sekä oikeutesi työttömyysetuuteen.

Työttömyysetuuteen liittyvät velvollisuudet

Jos haet tai saat työttömyysetuutta, sinun pitää hakea kokoaikatyötä. Sen lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista:

 • Pidä työnhakusi voimassa – se on työttömyysetuuden ehdoton edellytys. Työnhakusi pysyy voimassa, kun  
  - asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana  
  - noudatat TE-toimiston sinulle Oma asiointi -palvelussa tai muun asioinnin yhteydessä antamia ohjeita ja määräaikoja.
  Lisätietoa: Asiakkaana TE-palveluissa
 • Ole TE-toimiston tavoitettavissa – pidä yhteystietosi ajan tasalla.
 • Ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa.  
  - TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa yhteydenotostasi.
 • Ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa.  
  - TE-toimiston tarjoamat koulutustarjoukset velvoittavat, että haet työvoimakoulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi.
 • Osallistu haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.
 • Hakeudu ja osallistu kaikkiin suunnitelmassa sovittuihin tai TE-toimiston muuten tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.  
 • Tee kaikki suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoita niiden toteutumisesta.

Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi, saatat menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi.