Mitä karenssi tarkoittaa?

Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Lainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Tältä sivulta löydät tietoa yleisimmistä karenssin syistä.

Työstä eroaminen

Jos eroat työstä ilman pätevää syytä tai olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen, karenssi on 90 päivää.

Pätevänä syynä työstä eroamiseen pidetään työsopimuslain mukaisia perusteita, kuten palkanmaksun laiminlyöntiä ja työturvallisuuden vaarantamista. Yritä kuitenkin ensin ratkaista ristiriidat esimerkiksi ammattiliiton tai työsuojeluviranomaisten välityksellä.
Itse aiheutettu työsuhteen päättyminen on kyseessä myös silloin, kun työnantaja päättää työsuhteesi moitittavan menettelysi johdosta.

Työstä kieltäytyminen

TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä tekemällä työtarjouksia. Myös työnantaja voi tarjota sinulle työtä suoraan. Jos kieltäydyt tarjotusta työstä ilman pätevää syytä tai työsopimus kariutuu oman menettelysi takia, karenssi on 60 päivää. Jos työ olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa, karenssi on 30 päivää.

Päteviä syitä kieltäytyä tarjotusta työstä:

 • Ansiosi jäisivät pienemmäksi kuin työttömyysturvasi, kun olet kokonaan työttömänä: Kun työstä maksettava palkka ja soviteltu työttömyysetuus lasketaan yhteen ja summasta vähennetään työsuhteesta aiheutuvat kustannukset.
 • Ammattitaitosuoja: Kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseesi tai työkokemukseesi perustuvaa ammattitaitoa.
 • Tarjottu työ on työssäkäyntialueellasi eli 80 kilometrin etäisyydellä asuinpaikastasi, mutta päivittäinen työmatkasi kestäisi kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia. Aikaa tarkasteltaessa otetaan huomioon joukkoliikenne, polkupyörän tai oman auton käyttö sekä mahdollisuus kävellä työmatka.
 • Tarjottu työ on työssäkäyntialueesi ulkopuolella ja päivittäinen työmatkasi kestäisi kokoaikatyössä keskimäärin 3 tuntia tai osa-aikatyössä keskimäärin 2 tuntia. Huomioon otetaan joukkoliikenne ja työnantajan järjestämä kuljetus.

Työllistymissuunnitelma ja sitä korvaava suunnitelma

Jos et saavu paikalle, kun työllistymissuunnitelmaasi tai sitä korvaavaa – aktivointi- ja kotoutumissuunnitelmaa – laaditaan tai tarkistetaan, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen vähintään 15 päivän ajalta.

Ilmoita aina esteestä etukäteen. Jos et pääse sovitusti suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen sairauden, tapaturman tai muun sinusta riippumattoman syyn takia, karenssia ei aseteta.

Menetät oikeutesi työttömyysetuuteen vähintään 30 päiväksi, jos

 • kieltäydyt suunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta
 • muuten aiheutat sen, ettei suunnitelmaa voida laatia tai tarkistaa.

Molemmissa tapauksissa oikeutesi etuuteen palautuu vasta, kun suunnitelma on laadittu tai olet pyytänyt suunnitelman laatimista, jos sitä ei TE-toimistosta johtuvista syistä voida heti laatia.

Työttömällä on velvollisuus toteuttaa suunnitelmaa ja ilmoittaa toteutuksesta TE-toimistolle sovitulla tavalla. Jos et toteuta suunnitelmaa sovitusti, seurauksena voi olla 60 päivän karenssi tai työttömyysetuutesi voidaan evätä toistaiseksi.

Menetät oikeutesi työttömyysetuuteen 60 päiväksi, jos

 • kieltäydyt ilman pätevää syytä työ- tai koulutuskokeilusta tai muusta työllistymistä edistävästä palvelusta, joka sisältyy suunnitelmaan
 • keskeytät palvelun.

Työvoimakoulutuksesta kieltäytyminen tai eroaminen

Jos kieltäydyt tai eroat ilman pätevää syytä sinulle soveltuvasta työvoimakoulutuksesta, karenssiaika on 60 päivää. Kieltäytymistä vastaa tilanne, jossa itse aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen.

Pätevä syy erota tai kieltäytyä koulutuksesta on esimerkiksi se, kun koulutus tai kyseinen ammattiala ei sovi sinulle terveydentilasi ja työkykysi takia.

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Työvoimapoliittisesti moitittava menettely viittaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi kieltäydyt työstä tai koulutuksesta. Jos ilman pätevää syytä toistuvasti menettelet työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavasti, sinulle asetetaan työssäolovelvoite.

Työssäolovelvoite tarkoittaa, että oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu, kun olet ollut vähintään 12 kalenteriviikkoa

 • työssäoloehtoon luettavassa työssä
 • työvoimakoulutuksessa
 • työllistymistä edistävässä palvelussa, joita ovat työnhaku- tai uravalmennus, työ- tai koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta
 • päätoiminen opiskelija
 • päätoiminen yrittäjä tai työllistynyt omassa työssä.

Työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn toistuvuutta arvioitaessa tarkastelujakso on kuusi kuukautta.