Opinnot ja työttömyysetuus

Päätoimisena opiskelijana et ole oikeutettu työttömyysetuuteen – et myöskään opiskelun loma-ajalla. Kun olet päätoiminen opiskelija, toimeentulosi turvaa opintotuki, josta vastaa Kela. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, milloin opintosi ovat päätoimisia ja miten osoitat niiden päättyneen.

Ilmoita opiskelustasi TE-toimistoon. Se tutkii, pidetäänkö sinua pää- vai sivutoimisena opiskelijana. Sinun ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa vähäisistä harrastusluonteisista opinnoista, esimerkiksi jos opiskelet vierasta kieltä työväenopistossa.

Päätoimiset ja sivutoimiset opinnot

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa

 • ammattikorkeakoulututkinto
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa.

Päätoimisia ovat lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on

 • ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen.

Päätoimisia ovat myös muut kuin edellä mainitut opinnot, kun

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.

Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos täytät myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Myös päätoimiset opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi, jos olet opintojesi aikana käynyt työssä vakiintuneesti tai työllistynyt yrittäjänä.

Opintojen päättyminen

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti.

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi

 • tutkintotodistuksella
 • erotodistuksella
 • selvityksellä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.

Opintojesi päättymistä osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettei sinulla ole opintosuorituksia etkä ole osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.

Omaehtoiseen opiskeluun tukea työttömyysetuudesta

TE-toimisto voi tukea omaehtoista opiskeluasi työttömyysetuudella. Tuen saanti edellyttää muun muassa, että opinnot ovat päätoimisia ja TE-toimisto on todennut koulutustarpeen.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä TE-toimistoon: Omaehtoisen opiskelun tuesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, ennen kuin aloitat opinnot.

Lue tarkemmin Ammatinvalinta ja koulutus -sivuilta, miten omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysetuudella:

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna