Miten saat työttömyysetuutta?

Työttömyysetuuden saanti edellyttää, että ilmoittaudut työ- ja elinkeinotoimistoon ja haet kokoaikatyötä. Sinun täytyy myös olla valmis ottamaan vastaan tarjottu työ sekä TE-toimiston palveluita. Tältä sivulta löydät tietoa työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä, sen hakemisesta ja alkamisesta.

Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka et hakisikaan kokoaikatyötä.

Varmista, että oikeutesi työttömyysetuuteen säilyy:

 • Pidä työnhakusi voimassa kuten olet TE-toimistossa sopinut.
 • Pidä yhteystietosi ajan tasalla.
 • Vastaa TE-toimiston yhteydenottoihin.
 • Osallistu työnhakijan haastatteluihin sekä työllistymissuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen.
 • Noudata TE-toimistolta saamiasi asiointi- ja toimintaohjeita sekä toteuta työllistymissuunnitelmaasi sovitulla tavalla.

Voit varmistaa seuraavan yhteydenottoajan Oma asiointi -palvelussa tai henkilöasiakkaan puhelinpalvelusta.

Työttömyysetuuden ehdot

Työttömyysetuus on vastikkeellista. Se tarkoittaa, että olet valmis

 • ottamaan vastaan työtä tai koulutusta, jota sinulle tarjotaan
 • osallistumaan palveluihin, jotka edistävät työllistymistäsi.

Saat kohtuullisesti aikaa lastenhoidon ja kulkemisen järjestämiseen.

Työttömyysetuutta et voi saada, jos esimerkiksi suoritat asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai olet sairaalahoidossa. Työttömyyskassa tai Kela ratkaisee asian.

Ulkomaanmatkan aikana voit saada työttömyysetuutta, jos

 • olet TE-toimiston tavoitettavissa
 • osallistut sovitusti palveluihin
 • otat vastaan tarjottua työtä viivytyksettä.

Työttömyysetuuden saanti voi edellyttää sitä, että asut Suomessa. Tämän asian tutkii ja määrittelee työttömyysetuuden maksaja.

Työttömyysturvan hakeminen

Hae työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa Kelasta.

Hae ansiopäivärahaa siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet.  Eri kassoilla on erilaiset käytännöt, joten kysy tarkemmat hakuohjeet omasta työttömyyskassastasi.

Huomaa, että työttömyyskassat ja Kela maksavat työttömyysetuutta takautuvasti ilman erityisen painavaa syytä enintään kolmelta kuukaudelta.

Työttömyysetuuden alkaminen

Oikeutesi työttömyysetuuteen alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoittaudut työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Myös omavastuuaika – eli aika, jolta ei makseta työttömyysetuutta – alkaa vasta, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

 • Jos olet kokonaan ilman työtä, työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaika on seitsemän arkipäivää.
 • Työttömyysetuuden alkamiseen voi vaikuttaa muun muassa, jos saat työnantajaltasi työsuhteen päättyessä taloudellisen etuuden, kuten niin sanotun kultaisen kädenpuristuksen. Työttömyyskassa tai Kela ratkaisee asian.

Jos et ole ole suorittanut lukion tai peruskoulun jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta tai et ole täyttänyt työssäoloehtoa, saat Työmarkkinatukea odotusajan jälkeen. Odotusaika on 21 viikkoa.

 • Odotusajasta vähennetään kalenteriviikot, jolloin olet ollut työssäoloehtoa täyttävässä työssä tai työllistynyt yrittäjänä ja työllistyminen täyttää yrittäjän työssäoloehtoa.
 • Odotusajasta vähennetään myös kalenteriviikot, joina olet saanut työttömyysetuutta taikka joilta työmarkkinatukea ei ole maksettu odotusajan, tarveharkinnan tai omavastuuajan vuoksi. Tarkastelujakso on odotusajan alkamista edeltävät kaksi vuotta.
 • Odotusajan ratkaisee Kela.      

Oletko tyytymätön työvoimapoliittiseen lausuntoon?

TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen työttömyyskassalle tai Kelalle. Tästä lausunnosta ei voi erikseen valittaa.

Jos haluat tietää, mihin lausunto perustuu, saat apua TE-toimistosta tai Työlinjalta.

Työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela ei voi muuttaa TE-toimiston lausuntoa. Jos haluat valittaa, voit tehdä sen maksajan päätöksestä. Maksajan päätökseen haetaan muutosta valittamalla työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Saat valitusohjeet työttömyysetuuden maksajalta päätöksen liitteenä.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen.