Yrittäjä ja työttömyysturva

Työttömyysetuuteesi vaikuttaa, jos toimit yrittäjänä tai työllistyt omassa työssä. Ota selvää, miten oma tilanteesi vaikuttaa työttömyysturvaasi.

TE-toimisto selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Arviointi ei välttämättä ole yhdenmukainen esimerkiksi verotuksessa tehtyjen ratkaisujen kanssa.

Työttömyysturvajärjestelmässä on merkitystä muun muassa

  • YEL- tai MYEL-vakuutuksella
  • työskentelyllä yrityksestä tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana
  • omistusosuudella yrityksessä.

Omistusosuus koskee myös perheenjäsenten omistusosuuksia ja omistamista niin sanotun väliyhtiön kautta.

Pää- tai sivutoiminen yrittäjyys

TE-toimisto selvittää ensin, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Jos olet, TE-toimisto selvittää, työllistytkö yrittäjänä pää- vai sivutoimisesti. Jos et ole palkansaaja etkä yrittäjä, voit olla omassa työssä työllistyvä. Omassa työssä työllistyviä ovat esimerkiksi omaishoitajat. TE-toimisto selvittää, työllistytkö omassa työssäsi pää- vai sivutoimisesti.

Et ole oikeutettu työttömyysetuuteen, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. Työllistymisesi on päätoimista, jos yritystoimintasi tai oman työsi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä. Ratkaisevaa päätoimisuuden arvioinnissa on vain toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavat tulot tai voitto.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä, etuuden maksaja ottaa huomioon yritystoimintasi tulot ja sovittelee työttömyysetuuden sen mukaan.

Lyhytkestoinen työllistyminen yrittäjänä ja omassa työssä

Jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään toimeksiantosuhteessa tehtävään työhön, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

Yritystoiminnan päättyminen

Kun lopetat yritystoiminnan tai oman työn, TE-toimisto tutkii edellytyksesi saada työttömyysetuutta.

Päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa voi päättyä yrityksen lopettamiseen tai jossain tilanteissa, kun henkilön työskentely yrityksessä päättyy. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla oikeus työttömyysetuuteen esimerkiksi toimeksiannon päätyttyä.

Yrittäjän perheenjäsen voi saada työttömyysetuutta tietyissä tilanteissa, kun hänen työskentelynsä yrityksessä päättyy.

Päätoiminen työllistyminen omassa työssä voidaan katsoa päättyneeksi, kun TE-toimisto saa työnhakijalta luotettavan tiedon siitä, että toimintaa ei enää jatketa.