Tukea työharjoitteluun tai oppisopimukseen

Tukea insinööri- ja tekniikan alan työharjoitteluun Saksassa

EURES Saksa myöntää Eka EURES -tukea 18–35-vuotiaille hakijoille työharjoitteluun Saksassa. Tarkoitus on työllistyä samaan yritykseen myös harjoittelun jälkeen. Suomi tekee yhteistyötä Saksan kanssa painottaen hakemukset insinööri- ja tekniikan alan hakijoihin.

Harjoittelusopimuksen kesto on 6 viikosta 3 kuukauteen.

 • Työnantajan tulee rekrytointiprosessin aikana esittää konkreettinen työtarjous hakijalle työharjoittelun jälkeiselle ajanjaksolle.
 • Työnantajan tulee maksaa harjoittelun aikana Saksan työlainsäädännön mukaista minimipalkkaa.

Mikäli haet Eka EURES -tukea, sinun tulee rekisteröityä hakijaksi Saksan EURESille (International Placement Service of ZAV).

Voit saada tukea Saksan Eka EURES -hankkeelta, jos olet

 • 18–35-vuotias
 • EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa, Islannissa tai Norjassa.

Voit hakea rahallista tukea:

 • Kotimaassa tapahtuvaan valmistavaan kielikoulutukseen ennen työharjoittelua. Valmistava kielikoulutus on tarkoitettu niille esivalituille tai rekrytoiduille nuorille, joilla on tunnistettu Saksan kielen kehittämisen tarve ennen harjoittelun aloittamista. Tuki maksetaan kurssin suorittamisen jälkeen todellisten kustannusten mukaan (enintään 1270 €).
 • Haastattelumatkaan enintään 500 € matkan pituudesta riippuen sekä kulukorvausta enintään 3 päivän ajalle.
 • Saksaan asettautumiseen tai muuttoon harjoittelupaikan varmistuttua 940 €.
 • Pätevyyksien tunnustamiseen todellisten kustannusten mukaan enintään 1000 €.
 • Kielikoulutukseen Saksassa työharjoittelun ohessa (6 viikosta 3 kuukauteen).

Lisätietoa (arbeitsagentur.de)

Tukea työharjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen Italiassa

EURES Italia myöntää tukea työhön, työharjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen 18–35-vuotiaille hakijoille. Pääpaino on turismiin liittyvissä tehtävissä sekä logistiikka-, insinööri- ja terveydenhuoltoaloilla.

Tuen mahdollinen saaminen edellyttää rekisteröitymistä ClicLavoro:n CV-pankkiin.

 • Sopivan työn löytyessä projektityöntekijät ovat hakijaan yhteydessä ja kertovat, millainen työ on tarjolla.
 • Tämän jälkeen hakija päättää yhdessä projektityöntekijän kanssa, miten asiassa edetään. Pääpaino on turismiin liittyvissä tehtävissä sekä logistiikka-, insinööri- ja terveydenhuoltoaloilla.

Lisätietoa (yourfirsteuresjob.eu)