Työmarkkinajärjestöt ja työttömyyskassat

Palkansaajien eli työntekijöiden keskusjärjestöjä

 • Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
 • Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Tietoa mm. järjestäytymisestä ja työehdoista.

Suurimpia työttömyyskassoja

 • Yleinen työttömyyskassa
  Työttömyyskassa ei ole sitoutunut eli jäsenen ei tarvitse kuulua mihinkään ammattiliittoon.
 • Korkeasti koulutettujen kassa KOKO
  Työttömyyskassan jäsenellä täytyy olla korkeakoulututkinto.
 • Julkisten- ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Työnantajilla on omat keskusjärjestöt ja niiden jäsenliitot, esimerkiksi

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Yksityissektorin keskusjärjestö
 • Suomen Yrittäjät SY
  Pk-yritysten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittinen keskusjärjestö
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos KT
  Kuntien ja kuntayhtymien keskusjärjestö
 • Valtion työmarkkinalaitos VTML
  Solmii työ- ja virkaehtosopimukset valtion palveluksessa olevalle henkilöstölle
 • Kirkon työmarkkinalaitos KiT
  Evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien ja seurakuntayhtymien keskusjärjestö