Palkkaturva

Jos työnantajasi on tehnyt konkurssin tai on muutoin maksukyvytön, voit hakea palkkasaataviasi palkkaturvasta. Siitä on säädetty laissa.

Hae palkkaturvaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun saatavasi ovat erääntyneet. Määräajan jälkeen niitä ei voi maksaa palkkaturvana.

  • Lataa ja tulosta palkkaturva-hakemus linkistä oikealla.
  • Jätä hakemus mihin tahansa TE-toimistoon tai ELY-keskukseen.

Hakemus ratkaistaan ELY-keskuksessa. Käsittelyaika vaihtelee tapauksittain, mutta se on noin kahdeksan kuukautta.

Lisätietoja saat ELY-keskuksesta