Ulkomaille?

Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, töihin tai vapaaehtoistyöhön. Tältä sivulta löydät tietoa eri vaihtoehdoista.

Opiskelu ulkomailla

Voit opiskella ulkomailla eri elämänvaiheissa. Opiskelusi voi kestää muutamasta viikosta useaan vuoteen.

Jos opiskelet Suomessa, voit hakea opiskelijavaihtoon ulkomaille. Siellä suoritat osan suomalaisen tutkinnon opinnoista. Tietoa vaihto-opiskelusta saat oman oppilaitoksesi kansainvälisten asioiden koordinaattorilta.

Voit suorittaa ulkomailla myös kokonaisen tutkinnon. Opiskelu kestää useamman vuoden, mihin vaikuttaa tutkinnon laajuus.

Lisäksi sekä nuorille että aikuisopiskelijoille on olemassa erilaisia kursseja ulkomailla.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu tukee

  • harjoittelijan ammatillista kehittymistä ja kielitaitoa
  • harjoittelijoiden ja heidän työnantajiensa yleisiä valmiuksia kansainvälistyä.

Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta.

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta välittävät esimerkiksi

  • oma oppilaitos
  • Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
  • kansainväliset opiskelijajärjestöt.

Jos olet vastavalmistunut tai työtön nuori, voit hakea

  • työharjoittelupaikkaa ulkomailta erilaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta
  • työelämävalmennukseen ulkomaille.

Lisätietoja erilaisista mahdollisuuksista kansainvälistyä saat CIMOn Maailmalle.net-palvelusta sekä neuvontapalveluista.

Töihin ulkomaille

Eurooppalaiseen työnvälitysverkosto EURESiin kuuluu myös Suomen työ- ja elinkeinohallinto. EURES helpottaa työnhakijoiden liikkumista Euroopan talousalueen ETAn yhteisillä työmarkkinoilla.

Suomen kansalaisena sinulla on toisessa ETA-maassa samat oikeudet ja velvollisuudet työnteossa kuin maan omilla kansalaisilla. Katso tarkemmin kohdasta Työnhaku Euroopasta.

ETA-maiden ulkopuolelle tarvitset pääsääntöisesti työluvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen. Työnhakijana sinun täytyy itse selvittää työlupaan liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Lisätietoja saat muun muassa maiden edustustoista.

TE-palvelut eivät aktiivisesti välitä työpaikkoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta, koska mailla ei ole sopimusta työvoiman vapaasta liikkumisesta.

TE-palvelut kuitenkin usein tiedottavat mahdollisuuksista harjoitteluun tai työntekoon EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Vaikka työpaikan tiedot näkyvät TE-palvelujen sivuilla, työehdot kannattaa selvittää tarkasti.

Ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta, kartoita kielitaitosi, osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa. Asuminen ja työskentely toisessa maassa vaativat kykyä sopeutua toisenlaiseen kulttuuriin. Lisäksi sinun täytyy ottaa selvää erilaisista verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä.

Paras tapa valmistautua on hankkia hyvät tiedot maasta, jossa aiot työskennellä. Hyödyllistä tietoa löydät sivuilta Maastamuuttajan muistilista sekä Työnhakijan palvelut – kysymyksiä ja vastauksia.

Youth in Action -ohjelma vie Eurooppaan

Euroopan unionin Youth in Action -ohjelma

  • edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä liikkuvuutta Euroopan unionin maiden välillä
  • tukee eurooppalaista nuorisoalan yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa
  • on tarkoitettu 13–30-vuotiaille nuorille ja ilman ikärajaa niille, jotka toimivat nuorten parissa.

Ohjelmaan sisältyy useita eri nuorisohankkeita ja toimintoja ryhmätapaamisista Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun.

Työleirille vapaaehtoistyöhön

Kansainväliset työleirit ovat hyvä keino tutustua kohdemaan kulttuuriin. Samalla teet vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa ryhmässä paikallisen yleishyödyllisen yhteisön hyväksi.

Leirit kestävät yleensä 2–3 viikkoa. Niitä järjestetään eri puolilla maailmaa, pääsääntöisesti kesäisin. Osanottajat ovat yleensä 18–30-vuotiaita, mutta yläikärajaa ei ole. Työstä ei makseta palkkaa, vaan korvaukseksi saat ruoan ja majoituksen.

Kansainvälisille työleireille voit hakea muun muassa Kansainvälisen Vapaaehtoistyö ry:n eli KVT:n ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kautta.