Rekrytointikokeilulla työsuhteeseen

Rekrytointikokeilun avulla voit osoittaa soveltuvuutesi työtehtävään ja työyhteisöön ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu sopii työnhakusi tueksi erityisesti, jos ammatillinen osaamisesi ja yleiset työmarkkinavalmiutesi ovat kunnossa.

Rekrytointikokeilu työllistymistä tukevana palveluna on määräaikainen ja voimassa vuoden 2017 alusta vuoden 2018 loppuun.

Rekrytointikokeilu

  • tähtää työsuhteen syntymiseen kokeilun jälkeen, joten se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työnantaja on oikeasti palkkaamassa uusia työntekijöitä. Kysymys voi olla sekä avoimeksi ilmoitetusta työpaikasta että niin sanotusta piilotyöpaikasta, johon työnantaja voi palkata työntekijän sopivan henkilön löytyessä.
  • perustuu vapaaehtoisuuteen. Kokeilun järjestäminen edellyttää, että esität yhdessä kokeilun järjestäjänä toimivan työnantajan kanssa rekrytointikokeilun järjestämistä TE-toimistolle. Voit aloittaa kokeilun, kun TE-toimisto on hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen.
  • voi kestää samalla kokeilun järjestäjällä enintään kuukauden. Rekrytointikokeiluun osallistumisaika vähennetään koeajan enimmäispituudesta, jos kokeilun järjestäjä palkkaa sinut samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kokeilun jälkeen. 
  • on työnhakijalle vapaaehtoinen palvelu, joten sille ei ole päivittäistä vähimmäiskestoa.

Toimeentulo ja kustannusten korvaukset

Rekrytointikokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Rekrytointikokeilu ei ole työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu, joten sen ajalta ei makseta korotettua työttömyysetuutta palveluun osallistumisen perusteella, eikä palvelua voida lukea mukaan työssäolovelvoitteeseen.

Koska palvelu on vapaaehtoinen, ei siitä kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä aiheudu työttömyysturvaseuraamuksia. Kokeiluun osallistuva ei kuitenkaan voi ilman työttömyysturvalaissa tarkoitettua pätevää syytä kieltäytyä kokeilun aikana tai sen jälkeen kokeilun järjestäjän tai TE-toimiston tarjoamasta työstä työttömyysetuuttaan menettämättä.

Koska työnhakijalla ei ole velvollisuutta osallistua rekrytointikokeiluun työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä, sen ajalta ei makseta kulukorvausta. TE-toimisto ei voi myöskään myöntää korvausta rekrytointikokeiluun hakeutumisesta aiheutuvista matka- ja yöpymiskustannuksista.