Työllisty palkkatukikortilla

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

 • Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Palkkatuettu työ on aina joko normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja kokoaikainen tai osa-aikainen.  

 • Sinä saat työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.  
 • Työnantajasi voi saada palkkatukea enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi.

Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.  

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos  

 • se auttaa työllistymistäsi  
 • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi  
 • työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  
 • TE-toimistolla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

Lue lisää palkkatuesta

Toimi näin

Kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi tai työttömyytesi jatkuu ja palvelutarpeesi arvioidaan uudelleen, sovit yhdessä TE-toimiston kanssa, tarvitsetko työn saamiseksi palkkatukea.

 • Mahdollisuus palkkatuettuun työhön kirjataan työllistymissuunnitelmaasi.  
 • Jos tarvitset työnhakusi tueksi työnantajalle näytettävän todistuksen palkkatukimahdollisuudesta, sinun on mahdollista saada käyttöösi palkkatukikortti. Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan.
 • Voit myös tulostaa Oma asioinnista työllistymissuunnitelmasi, joka toimii ”palkkatukikorttina”.

Hae itse aktiivisesti työtä:

 • Varmista, että palkkatukimahdollisuus on kirjattu työllistymissuunnitelmaasi.
 • Ota yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin ja hae avoimiin työpaikkoihin.
 • Muista mainita työnantajalle, että palkkaamiseesi on mahdollista saada palkkatukea.
 • Mikäli saat työpaikan, pyydä työnantajaa ottamaan yhteyttä TE-toimistoon tai jättämään palkkatukihakemuksen hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista.
 • Työsuhteesi voi alkaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen työnantajalle.

Myös TE-toimisto voi tarjota sinulle palkkatuettua työtä.