Kombinerad RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning inom jobbrotation

Beträffande en del rekryteringssituationer är det mest ändamålsenligt att man anordnar jobbrotation där personer som redan är anställda hos arbetsgivaren utbildas till att ha hand om nyckeluppgifter.  I en sådan situation kan RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning kombineras.

Jobbrotation är en utbildningsmodell där man i stället för en anställd som lämnar arbetsplatsen för att delta i tilläggsutbildning eller fortbildning utbildar en arbetslös arbetssökande antingen för att sköta samma eller andra arbetsuppgifter.

Genom jobbrotation säkerställs att arbetstagarens yrkesskicklighet utvecklas eller att han eller hon lär sig nya mer krävande uppgifter. Målet kan också vara att avlägga examina och/eller delexamina.

Jobbrotation lämpar sig i synnerhet för utvecklingsprojekt som gäller arbetsgemenskaper och som säkerställer att åldrande arbetskraft stannar kvar i arbete.

Ett av målen med utbildningen för åldrande anställda kan vara att de inom arbetsorganisationen ska kunna vara utbildare och inskolare till exempel i situationer med nyrekryteringar eller inom modeller med inlärning i arbetet.