Arbetstränarstöd för arbetsgivare

En arbetstränare vid arbets- och näringsbyrån är inte bara en stödperson för den som ska sysselsättas utan också för arbetsgivaren och hela arbetsplatsen.

Arbetstränaren hjälper till exempel i frågor som anknyter till ingående av arbetsavtal samt i att skräddarsy arbetsuppgifter och ge instruktion. Arbetstränaren känner till den sysselsattas kompetens och starka sidor, vilket är till stor hjälp när du som arbetsgivare söker en lämplig person.

Arbetsträningstjänsten kan kombineras med lönesubvention. Arbetstränaren kan också ge råd hur du söker lönesubvention.

Arbetstränaren vägleder och hjälper

Arbetstränaren kan också hjälpa arbetsgivaren under arbetsprövning. Med arbetstränaren kan ni bekanta er med varandra och söka arbetsuppgifter som bäst motsvarar den sysselsattas förmåga och kompetens innan det egentliga anställningsförhållandet inleds.

I samarbete med arbetstränaren kan ni till exempel

  • söka och skräddarsy lämpliga arbetsuppgifter
  • bedöma behovet av arbetsplatsarrangemang
  • anpassa lönen och socialskyddsförmånerna till varandra
  • instruera arbetsplatsen i frågor som anknyter till den nya arbetskamraten.

Arbetsgivaren ansvarar dock alltid för orienteringen i arbetsuppgifterna.

Servicen pågår maximalt 50 timmar under tolv månader per sysselsatt.

Hur får man en arbetstränare?

TE-byrån tillhandahåller tjänsten för den sysselsatta som köpt tjänst. I allmänhet är det den arbetssökande eller TE-byrån som tar initiativ.

Som arbetsgivare kan du avtala om arbetsträningstjänster även på eget initiativ. Mer information om tjänsten får du på TE-byrån.