Anställ en ung som har ett Sanssi-kort

 • Vill du anställa en ung, entusiastisk medarbetare, som har en del av sin lön med sig?
 • Anställ då en ung person med Sanssi-kort.
  Om du inte har en lämplig ung arbetssökande med, fråga efter lämpliga kandidater hos arbets- och näringsbyrån.

Arbets- och näringsbyrån ger råd när det gäller att anställa en ung person med Sanssi-kort.

Du som är ung, så här skaffar du dig Sanssi-kortet!

Vad är Sanssi-kortet?

 • Sanssi-kortet kan beviljas unga arbetslösa arbetssökande som är under 30 år gamla. Sanssi-kortet beviljas av arbets- och näringsbyrån för jobbsökning på egen hand.
 • Sanssi-kortet visar för arbetsgivaren att arbets- och näringsbyrån har förbundit sig att bevilja lönesubvention för anställning av kortinnehavaren, om de villkor som gäller arbetsgivaren och anställningsförhållandet uppfylls. Arbets- och näringsbyrån kan inte bevilja lönesubvention, om det anvisade sysselsättningsanslaget har tagit slut.

Det är lätt att ansöka om lönesubvention

 • Lämna in ansökan om lönesubvention i god tid innan arbetet börjar.
 • Lämna ansökan om lönesubvention elektroniskt via E-tjänster för företag och arbetsgivare eller med blankett.
 • Det behövs inte några bilagor till ansökan.
 • Ingå ett arbetsavtal med den som ska anställas först efter att arbets- och näringsbyrån har fattat beslut om att subvention beviljas. Lönesubvention kan inte beviljas, om personen har börjat arbeta innan beslutet har fattats.
 • Om lönesubvention beviljas, ansök om utbetalning av subventionen hos NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) i efterskott.
 • Ytterligare info och noggranna ansökningsinstruktioner finns på
  Lönesubventionssidan

Tag vid behov kontakt med arbets- och näringsbyrån

Fem goda skäl att anställa en ung person med Sanssi-kortet

 1. En ung person kan inskolas just för företagets behov
  Unga är ivriga att lära sig. Med god inskolning och rätt slags stöd får du en kunnig anställd av den unga personen. Lönesubvention kan också beviljas under tiden för läroavtal.  
 2. Unga är flitiga
  Unga har energi och motivation för många slags arbetsuppgifter. Samtidigt ger du den unga personen värdefull arbetserfarenhet och hjälper honom eller henne i början av arbetskarriären.
 3. Unga har färska synpunkter
  Till exempel de unga personer som nyligen blivit klara med utbildningen vill ofta få möjlighet att i praktiken visa vad de kan och vet. Nya idéer om exempelvis företagets handlingsmodeller kan vara överraskande nyttiga och värdefulla.
 4. Möjlighet att få lönesubvention
  När arbetsgivaren anställer en ung person med Sanssi-kortet, kan arbetsgivaren till exempel i fråga om en ung person som varit arbetslös kortare tid än ett år som subvention få upp till 30 % av personens lönekostnader. Om den unga personen varit arbetslös längre tid än så, kan subventionen utgöra upp till 40 eller 50 % av lönekostnaderna och subventionsperioden kan vara längre.
 5. Man tar sitt samhällsansvar
  Med tanke på Finlands konkurrenskraft är det viktigt att unga personer snabbt kommer in i arbetslivet. När du anställer en ung person, bidrar du till att förebygga det framtida hotet om brist på arbetskraft.