EURES - På jobb i Europa

EURES är ett europeiskt arbetsförmedlingsnät, förkortningen kommer från orden European Employment Services. EURES betjänar jobbsökande som vill jobba inom EU- eller EES-området eller i Schweiz.

På den här sidan hittar du nyttig information om vad du ska ta i beaktande då du söker jobb samt de olika skedena i jobbsökningen. Mer info hitta du i navigationen till vänster eller via länkarna till höger.

Information om jobbsökning

Ekonomiskt stöd vid jobbsökning

Meritförteckning

Söka jobb

Flyttning

  • Bekanta dig med minneslistan för den som har för avsikt att flytta utomlands
    PM för utvandrare

Boende utomlands

  • I EURES-portalens Living and working -del får du information om olika länder. 
    ec.europa.eu/eures
  • Webbplatsen Ditt Europa innehåller bl.a. mycket allmän info om socialskydd
    europa.eu/youreurope

Frågor?