Då du får ett arbetserbjudande

När du anmäler dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, berättar du hurdan arbetserfarenhet och kompetens du har. Utifrån dessa uppgifter skickas arbetserbjudanden till dig.

Du kan också få arbetserbjudanden om företagarplatser, ifall du meddelat att du intresserad av entreprenörskap. 

Erbjudanden kan göras även för deltids-arbete

När du fått ett arbetserbjudande handla så här

  • Kontakta arbetsgivaren
  • Meddela arbets- och näringsbyrån om  ansökan av  erbjudet jobb med tidsfrist.
  • Meddela arbets- och näringsbyrån om du fick arbetsplatsen eller ej.
  • Anmälan till arbets-och näringsbyrån kan primärt göras i webbtjänsten Mina e-tjänster eller per telefon
  • Tag emot det jobb som arbets- och näringsbyrån erbjuder dig i arbetserbjudandet eller som arbetsgivaren direkt erbjuder dig. Om du utan giltig orsak vägrar att ta emot ett erbjudet arbete kan det leda till att du förlorar din arbetslöshetsförmån.

När du får ett erbjudande om ett jobb, har en sakkunnig vid arbets- och näringstjänsterna bedömt att arbetet och uppgifterna motsvarar det du vill ha samt att din yrkeskompetens och din arbetsförmåga motsvarar kraven för uppgifterna.

I arbetserbjudandet har i den utsträckning det är möjligt beaktats dina önskemål om var arbetsplatsen är belägen, hur länge anställningsförhållandet varar och arbetstiderna.