Handla så här då du ansöker om arbetslöshetsförmån

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös.

  • Du kan anmäla dig som arbetslös redan innan arbetslösheten, permitteringen eller den förkortade arbetsveckan börjar.
  • Anmäl dig på nytt som arbetslös arbetssökande även efter en arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention.

Så här anmäler du dig som arbetssökande:

Kund hos arbets- och näringstjänsterna

Självrisktiden (5 dagar) börjar först när du anmält dig som arbetslös arbetssökande. Under självrisktiden betalas inte arbetslöshetsförmån.

Efter att du har inlett jobbsökningen får du ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån eller en begäran om ytterligare upplysningar för utlåtandet.

Information om förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån, hur du ansöker om den och när den börjar:

Så här söker du arbetslöshetsförmån

I samband med att du inleder din jobbsökning får du även anvisningar som gäller framskridandet av din kundrelation med arbets- och näringstjänsterna.

  • Följ de instruktioner och tidsfrister du fått i Mina e-tjänster och från de sakkunniga.
  • Om du inte går till väga på det sätt som TE-byrån förutsätter, avbryts din jobbsökning och du kan gå miste om din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare.

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter