Om du blir permitterad

Permittering innebär att arbetet och lönebetalningen avbryts tillfälligt, men att anställningsförhållandet i övrigt förblir i kraft.

Du kan bli permitterad från ditt anställningsförhållande tills vidare eller för viss tid. 

Permittering på heltid innebär att permitteringen gäller hela din arbetstid under en kalendervecka. Permittering på deltid innebär en förkortad arbetsvecka, dvs. att din arbetstid per dag eller vecka har förkortats.

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen. 

Om du blir eller har blivit permitterad tills vidare eller för en viss tid i över tre månader, ta noggrant reda på hur ditt kundförhållande hos arbets- och näringstjänsterna framskrider efter att du anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Kund hos arbets- och näringstjänsterna

Om din permittering är tidsbegränsad och pågår i högst tre månader, är det sannolikt att du inte behöver personlig sakkunnigservice från oss. Du behöver inte kontakta oss, men om du vill ha personlig service, kan du alltid kontakta oss. Om permitteringstiden ändras eller ditt anställningsförhållande upphör, kontakta genast arbets- och näringsbyrån.

Så sköter du ärenden med oss

Du får arbetslöshetsförmån under permitteringstiden, om du har anmält dig som arbetssökande och även övriga villkor för förmånen uppfylls. Vi ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån under permitteringen till arbetslöshetskassan eller FPA.

Bekanta dig även med:

Handla så här då du ansöker om arbetslöshetsförmån
Så här söker du arbetslöshetsförmån