Integrationsutbildning för invandrare

Integrationsutbildningen förbättrar vuxna invandrares möjligheter att delta i det finländska samhället. Integrationsutbildningen ger språkliga och övriga färdgheter samt förutsättningar för fortsatta studier och sysselsättning.

TE-byrån hänvisar dig till integrationsutbildning, om

  • du har bott i Finland under tre år,
  • du är minst 17 år gammal
  • du är arbetslös eller håller på att bli arbetslös
  • integrationsutbildningen motsvarar dina studiefärdigheter och
  • integrationsutbildningen stöder dina mål vad gäller integration och syssselsättning

Anmäl dig till din närmaste TE-byrå, så bedömer TE-byrån dina möjligheter att inleda integrationsutbildning.

Anmälningsanvisningar

I integrationsutbildningen

  • lär sig deltagarna finska eller svenska och kommunikationsfärdigheter
  • lär sig deltagarna färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet
  • får deltagarna en personlig yrkesplan.

Efter integrationsutbildningen kan du självständigt sköta butiks- eller myndighetsärenden. Du kan börja jobba, inleda utbildning som ger arbetslivsfärdigheter eller inleda en yrkesutbildning. Som arbetskraftsutbildning kan invandrare också avlägga grundskole- eller gymnasiestudier om de underlättar inträdet på arbetsmarknaden eller eventuell fortbildning. TE-byrån kan arrangera läs- och skrivfärdighetsutbildning så att du senare kan fortsätta studera inom övrig integrationsutbildning.

Integrationsutbildningen anordnas enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter.

Ytterligare info

Integrationstjänster för invandrare

Utkomst under tiden för integrationsplanen