Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Om du är arbetslös arbetssökande är det möjligt för dig att bedriva kortvariga studier i max sex månaders tid med arbetslöshetsförmån.

Ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft 31.12.2018 och gäller endast studier som inleds efter detta.

Du kan i fortsättningen studera i ett halvt år med arbetslöshetsförmån om

  • du är över 25 år
  • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet

Dina studier bör alltså främja dina möjligheter att bli sysselsatt och lagen kan inte t.ex. tillämpas på studier som klart är av hobbynatur, eller på sådana studier vars totala längd är över sex månader.

Om du vill fortsätta med studier som du avbrutit tidigare, ska det ha förlöpt minst ett år sedan du avbröt dem.

Tag kontakt med TE-byrån innan studierna inleds

Man bör också i fortsättningen på förhand meddela TE-byrån om samtliga studier och TE-byrån gör vid behov en redogörelse om dem. TE-byrån ger alltid ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om studierna. Var alltså  i kontakt med TE-byrån innan du inleder dina studier.

Meddela inte om kortvariga studier med en ändringsanmälan i Mina e-tjänster, utan tag kontakt med TE-byrån innan studierna inleds via en kontaktbegäran i tjänsten Mina e-tjänster eller ring vår telefonservice 0295 025 510.

Så sköter du ärenden med oss

Om dina studier tar över sex månader, lönar det sig för dig att fundera på frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Under kortvariga studier är du fortfarande skyldig att söka och vara beredd att ta emot arbete samt  delta i sysselsättningsfrämjande service. Studier är inte en  godtagbar orsak att vägra ta emot ett jobb. På basis av studierna betalas inte en förhöjd förmån.

Aktiveringsmodellen

Kortvariga studier och deltidsstudier uppfyller kraven på aktivitet enligt aktiveringsmodellen efter den 31.12.2018. Villkoret är att du studerar tillräckligt under aktivitetsmodellens uppföljningsperiod.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen