Stöd för utbildnings- och karriärlösningar

Hittar du inte relevant information om utbildningar eller yrken, eller vill du vara säker på att den håller streck? Du behöver inte fundera på dina framtidslösningar för dig själv. På den här sidan hittar du olika alternativ om du behöver hjälp.

Arbets- och näringsbyråns telefonservice

Telefonservicens utbildningsrådgivare ger dig information om

 • utbildningar och hur man söker sig till dem
 • finansiering av studierna
 • sysselsättningssituationen i olika branscher.

Ring eller skicka dina frågor per e-post.
Utbildningsrådgivning

På utbildningsrådgivningens Facebook-sida hittar du aktuell information om bland annat studiemöjligheter, finansiering av studierna samt olika branscher och yrken. Där kan du också ställa frågor och delta i diskussionen. 
Utbildningsrådgivningens Facebook-sidor (på finska)

Ring telefonservicens vägledning för karriären när du behöver hjälp med att välja yrke och karriär eller vill diskutera arbets- och studieproblem med en psykolog.
Telefonservicens karriärvägledning (på finska)

TE-byråns tjänster

I TE-byråns vägledning för yrkesvalet och karriären kan du diskutera med en sakkunnig

 • hur du borde utveckla din kompetens
 • hur du söker jobb eller utbildning
 • studiernas innehåll
 • yrken och branscher
 • finansiering av studierna.

TE-byråns psykologer hjälper dig i frågor som gäller val av yrke, jobb eller utbildning. Tillsammans med psykologen reder ni ut dina förutsättningar, mål och alternativ för utbildningen och arbetslivet. Om du vill diskutera ansikte mot ansikte, hittar du kontaktuppgifterna till psykologerna vid din egen arbets- och näringsbyrå på de lokala arbets- och näringstjänsternas egna webbsidor. Om du vill diskutera med en psykolog i telefonen kan du ringa karriärvägledningen vid telefonservicen. Observera att denna service endast är på finska. 

Lokala arbets- och näringstjänster

En sakkunnig som satt sig in i yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig om du har en skada eller sjukdom som sänker din arbets- och funktionsförmåga. Med den sakkunniga kan du reda ut arbets- och utbildningsmöjligheter som beaktar eventuella begränsningar.

Det är viktigt att reda ut vem som ansvarar för din yrkesinriktade rehabilitering. Om du arbetar ska du kontakta företagshälsovården eller rehabiliteringsrådgivaren på din pensionsanstalt. Även FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering.  

Du får stöd för dina planer av hela TE-byråns sakkunskap angående val av yrke eller utbildning, arbetslivet och yrkesutvecklingen. Tjänsterna som är avgiftsfria men som ofta kräver tidsbokning är inte bara avsedda för arbetssökande.   

Möjligheter som stöder tjänsterna  

 • Arbetsprövning på arbetsplatsen hjälper dig att hitta lämpligt arbete genom praktiska arbetsuppgifter.
  Läs mer om ämnet
 • I utbildningsprövning bekantar du dig med utbildningens innehåll och yrkeskrav. Därigenom kan du bedöma din utbildningsplan och precisera den. I utbildningsprövning kan du diskutera studierna med lärare och elevhandledare. Du kan också bekanta dig med läroanstalten och studierna genom att följa med lektioner. Utbildningsprövning varar högst 10 dagar.
 • Karriärträning preciserar dina yrkesmål genom kamratstöd och prövning.
  Läs mer om ämnet
 • Med lämplighetstest och andra psykologiska bedömningsmetoder kan man kartlägga dina intressen, starka sidor och karaktärsdrag.
 • Arbetsträning stöder jobbsökning, ingående av arbetsavtal och etablering av anställningsförhållandet.
  Läs mer om ämnet
 • Sakkunnigbedömningar utgörs av bland annat medicinska, psykologiska och sociala undersökningar samt bedömning av förutsättningar för företagsverksamhet.