Internationell jobbsökarträning för unga

Arbets- och näringsbyråerna arrangerar i början av år 2017 frivillig internationell jobbsökarträning för 18-30-åringar. Arbetsspråket i grupperna är finska. Träningen består av personlig vägledning samt självständigt arbete i nätmiljö.

I träningen ingår också två dagar då deltagarna träffas. Träningarna påverkar inte arbetslöshetsförmånerna.

Träningens innehåll:

  • verktyg för jobbsökning utomlands
  • tips
  • exempel
  • fakta
  • konkreta råd om hur det är att flytta utomlands och
  • uppgörandet av en egen plan.

Verkstäderna startar i Åbo, Jyväskylä, Björneborg och Seinäjoki. Det kommer även att ordnas träning i Lahtis, info om det kommer senare.

Ytterligare info om träningarna samt söklänkar:

Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa webbsidor (på finska)