Nytt i tjänsten Mina e-tjänster

12.1.2017

Arbets- och näringstjänsterna är tillgängliga på webben oavsett tidpunkt och plats. Vi utvecklar våra tjänster hela tiden och ett flertal förnyelser togs i bruk genast vid årsskiftet.

Användbarheten av både Mina e-tjänster för personkunder och E-tjänster för företag och arbetsgivare har förbättrats genom en förnyelse av gränssnittets struktur samt genom att man förnyat sidornas anpassning till olika enheter (arbetsstationer, mobila enheter), och mera förnyas stegvis under våren 2017.

I  tjänsten för personkunder:

  • I samband med gränssnittsförnyelse uppdaterades bland annat webbplatsen Min plan samt ansökan om startpeng och utbetalning.
  • När det gäller AVO-yrkesvalsprogrammet tog man i bruk en ny applikation för arbetsstationer vid sidan av mobilversionen.
  • Inom den närmaste framtiden ges stöd och hjälp med tjänsterna via en chattjänst. (till en början på finska)

I tjänsten för företag och arbetsgivare:

  • Utöver ändringarna i arbetsgivar- och företagskundernas gränssnitt i Mina e-tjänster kommer
    Arbetsgivare med KATSO-koder kan lämna in handlingar till arbets- och näringsbyråerna och meddela om möjlighet till arbetsprövning. Möjligheterna till arbetsprövning syns för den arbetssökande i tjänsten Mina e-tjänster, om man har kommit överens om arbetsprövningen i sysselsättningsplanen.
  • Därtill har ansökan om lönesubvention förnyats och CV-ansökan förbättrats.

Mina e-tjänster för personkunder 

E-tjänster för företag och arbetsgivare

Mer info om vår kundservice