NTM-centralerna tilldelades anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner

19.1.2017

Regeringen fattade den 19 januari 2017 beslut om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner. Från ingången av 2017 genomförs en tvåårig finansieringsreform, där möjligheten att använda arbetslöshetsförmåner utsträcks till finansiering av lönesubventionerat arbete och startpeng. Finansieringsreformen gäller arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel.

NTM-centralerna tilldelades anslag till ett sammanlagt belopp av 612,6 miljoner euro, främst för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd enligt följande:

 • Nyland 158,8 miljoner euro
 • Egentliga Finland 52,2 miljoner euro
 • Satakunta 24,2 miljoner euro
 • Tavastland 43,5 miljoner euro
 • Birkaland 59,4 miljoner euro
 • Sydöstra Finland 40,2 miljoner euro
 • Södra Savolax 20,7 miljoner euro
 • Norra Savolax 26,9 miljoner euro
 • Norra Karelen 25,7 miljoner euro
 • Mellersta Finland 40,5 miljoner euro
 • Södra Österbotten 16,2 miljoner euro
 • Österbotten 20,2 miljoner euro
 • Norra Österbotten 44,1 miljoner euro
 • Kajanaland 13,5 miljoner euro
 • Lappland 26,5 miljoner euro

Dessutom har NTM-centralerna tillgång till de 21,6 miljoner euro som reserverats för utgifter för sysselsättande inom statsförvaltningen till arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Dessutom lämnades 46,2 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet för allokering, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.
I budgeten för 2017 finns sysselsättningsanslagen under moment 32.30.51 för offentlig arbetskrafts- och företagsservice och arbetslöshetsförmånsanslagen under momenten 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52.

>> NTM-centralerna tilldelades anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner ANM pressmeddelande 19.1.2017