Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2017

Bekanta dig med utbildningar och ansökningsanvisningar och kom ihåg att söka i tid.

Studieinfo.fi

Yrkesutbildning och gymnasieutbildning  

  • Ansökningstiden börjar: 21.2.2017
  • Ansökningstiden slutar: 14.3.2017 kl. 15.00

Yrkeshögskolor och universitet

Ansökningstid 1 (utbildningar på främmande språk vid högskolorna, utbildningar vid Konstuniversitetet, magisterutbildningar)

  • Ansökningstiden börjar: 10.1.2017
  • Ansökningstiden slutar: 25.1.2017 kl. 15.00

Ansökningstid 2 (svenskspråkiga utbildningar vid högskolorn )

  • Ansökningstiden börjar: 15.3.2017
  • Ansökningstiden slutar: 5.4.2017 kl. 15.00

Är du under 25 år gammal?

Om du inte har utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och ger yrkesfärdigheter ska du på våren för att få arbetslöshetsförmån, söka till minst två studieplatser, vars kriterier du uppfyller.

Om du inte söker till utbildning, förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån från början av höstterminen ifall du fortfarande är arbetslös då.

Ytterligare info

Snart är det dags att söka till utbildningar  pdf, 229 kb

Sök till en utbildning – då tryggar du också dina arbetslöshetsförmåner

TE-tjänsternas utbildningsrådgivning per telefon