Arbetslösheten minskade i december

24.1.2017

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 358 100 arbetslösa arbetssökande, vilket är 19 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 122 000, vilket är 3 800 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 131 600.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 300 färre än i december föregående år, dvs. sammanlagt 48 100. 

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 37 100 nya lediga jobb, dvs. 1 700 fler än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 68 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 7 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av december fanns det i hela landet uppskattningsvis 38 000 permitterade, vilket är 7 200 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 34 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,3 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än i december i fjol. Arbetslöshetsgraden var 7,9 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Arbetslösheten minskade i december ANM:s meddelande 24.1.2017

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt tem.fi