Fördröjningar i utbetalningen av startpeng och lönesubvention

23.1.2017

Sysselsättningspaketet som infördes i början av året har haft oväntat stora effekter på stöd- och utbetalningssystemen. På grund av införandet av det sysselsättningspaket som skrivits in i regeringsprogrammet har indexförändringarna och konverteringarna av TE-byråernas beslut om startpeng och lönesubvention krävt mycket arbete av våra systemexperter, och överföringen av paketet till produktion har tyvärr ännu inte avslutats. 

Vi hoppas att testningen av produktionen lyckas den här veckan, och målet är att få de förändringar som sysselsättningspaketet orsakat i stöd- och utbetalningssystemen klara före slutet av januari.

Tyvärr innebär fördröjningen för våra kunder att vi inte kommer igång med utbetalningarna av startpeng och lönesubvention för januari. De kan inte heller behandlas på grund av förseningarna i indexkörningar och konverteringar. Vi beklagar de olägenheter som dröjsmålen orsakar våra kunder. 

De betalningsperioder som löper ut i december 2016 kan sökas och betalas utan dröjsmål. De perioder som sträcker sig till januari 2017 går att söka normalt men de kan behandlas först i februari. Vi hoppas att så många som möjligt av de ansökningar om utbetalning av startpeng som kommit in kan behandlas till körningen för den första betalningsdagen i februari. På grund av antalet ansökningar är det ändå troligt att det blir en del ansökningar kvar till betalningskörningen i slutet av februari. 

Ansökningarna om utbetalning av lönesubvention behandlas i den ordning de kommer in, och sökandena bör vara beredda på att det kan ta några veckor att behandla ansökningskön. Man bör inte vänta med att lämna in ansökan om utbetalning, för vi kan behandla dem rätt snabbt när systemet tillåter det. 

Vi ber om tålamod och uppmanar våra kunder att följa meddelandena på vår webbplats. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenters webbplats, UF-centret

Vi informerar omedelbart om det av någon anledning blir ytterligare förseningar. Vi informerar även genast när utbetalningarna kommer igång.

Pauliina Smolander
Betalningsdirektör
UF-centret