Utbetalningen av lönesubvention och startpeng har påbörjats för år 2017 perioder

2.2.2017

Sysselsättningspaketet som infördes i början av året har haft oväntat stora effekter på stöd- och utbetalningssystemen.

Indexförändringarna och konverteringarna av TE-byråernas beslut om startpeng och lönesubvention blev klara i stöd- och utbetalningssystemen i slutet av januari och utbetalningen av perioderna för år 2017 har inletts.

Indexjustering för dagsbaserade lönesubventioner

Grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa minskade fr.o.m. 1.1.2017 på grund av en indexjustering.
Efter ändringen är grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa 32,40 €.
På grund av det justerade stödet per dag har de beslut om dagsbaserad lönesubvention och startpeng som före år 2015 upprättats i webbtjänsten E-tjänster för utbetalning av lönesubvention avslutats och det har upprättats nya beslut som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

  • De nya besluten har också nya beslutsnummer.
  • I webbtjänsten E-tjänster för utbetalning av startpengen hittas de nya besluten via sökningen av beslut med de nya beslutsnumren fr.o.m. 1.1.2017.
  • De elektroniska utbetalningsansökningarna ska riktas till det nya beslutsnumret.

Indexändringen gäller inte procentbaserade lönesubventioner som beviljats fr.o.m. 2015.

Ytterligare info:
Ansök om utbetalning av TE-tjänster

E-tjänster för företag och arbetsgivare (lönesubvention)

Mina E-tjänster för personkunder (startpeng)