Info om rekryteringarna inom bil- och marinindustrin i Egentliga Finland finns på TE-byråns webbsidor

Till följd av den positiva strukturomvandlingen i Egentliga Finland behöver bil- och marinindustrin under de närmaste åren mycket arbetskraft.

  • Vid Valmet Automotives bilfabrik i Nystad pågår de mest omfattande rekryteringarna under fabrikens historia, det rekryteras över 1000 bilbyggare samt över 100 tjänstemän. Arbetstagare behövs med tanke på GLC-produktionen. Rekryteringarna förverkligas stegvis med hjälp av ett otal kampanjer.
  • Behovet av arbetskraft inom marinindustrin har också ökat markant. Under åren 2016-2017 kommer ca 7000 personer att sysselsätta sig inom marinindustrin i Egentliga Finland, vid millennieskiftet kommer det att behövas upp till 15 000 arbetstagare.

I anslutning till webbplatsen för Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå har man publicerat webbsidor om rekryteringarna inom bil- och marinindustrin. Sidorna är endast på finska. Arbetssökande som är intresserade av jobben hittar mångsidig information på sidorna. Det finns info om jobb- och utbildningsmöjligheter samt om bl.a. bostadssökning, trafikförbindelser och om de närliggande kommunerna.

Bekanta dig med rekryteringarna inom bil- och marinindustrin på arbets- och näringsbyråns webbplats (på finska)