Störning i e-posttrafiken 7.2. – skicka ditt meddelande på nytt vid behov

I Statens gemensamma datakommunikationsnät (VY-nätet) som produceras av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, förekom en störning tisdagen den 7.2.2017 kl. 10:05 – 13:17. Störningen inverkade på såväl inkommande som utgående e-post.

Störningen berörde e-postmeddelanden som skickats från adresser som slutar med .fi (t.ex. x.x[at]valtori.fi).

Störningen är åtgärdad, men på grund av störningen nådde en del av e-postmeddelandena aldrig mottagarna. Valtori har informerat de e-post användare vars meddelanden inte nådde mottagarna och uppmanat dem att skicka meddelandena på nytt.

Valtori beklagar de olägenheter som störningen förorsakade.