Serviceavbrott i vissa bankers nättjänster 12.2., identifiering omöjligt

10.2.2017

I de nedan nämnda bankernas nättjänster görs servicearbete söndagen den 12.2.2017 kl. 05.00 – 09.00.

Serviceåtgärderna orsakar ett fullständigt avbrott i de nämnda bankernas nättjänster under den ovan nämnda tiden, detta innebär att det är omöjligt att identifiera sig med de nämnda bankernas nätbankskoder.

  • Aktia
  • Sparbanken
  • Oma Sparbank
  • POP Banken
  • Handelsbanken