Självsysselsättning blir vanligare, men delningsekonomin utnyttjas tills vidare i liten utsträckning

16.2.2017

De som sysselsätter sig själva utnyttjar endast i liten utsträckning sådana digitala arbetsförmedlingsplattformar som baserar sig på delnings- och plattformsekonomin, fastän många sådana har kommit till under de senaste åren. Digitala arbetsförmedlingsplattformar förväntas få ökad betydelse i framtiden.

Vid sidan av fasta anställningar och heltidsanställningar har också olika andra former av arbete blivit allmännare. Allt fler finländare är också verksamma som ensamföretagare eller agerar företagaraktigt vid sidan av det traditionella lönearbetet och företagandet.

Enligt den utredning som Owal Group gjort på uppdrag av arbets- och näringsministeriet har det under de senaste åren uppstått många digitala arbetsförmedlingsplattformar som baserar sig på delnings- och plattformsekonomin. Än så länge finns det få självsysselsatta som utnyttjar andra digitala plattformar än de kanaler som de sociala medierna erbjuder.

Självsysselsättning och delningsekonomi i arbetslivets förändring, (utredningen är på finska)